"Tūjaskrasts" 
 
par attīstību un līdzsvaru! 

Pamatlīdzekļu iegāde Tūjas iedzīvotāju vietējās kopienas attīstībai un brīvā laika pavadīšanas pilnveidošanai.

  Pirātu ķuģis.    

Vienā no projekta aktivitātēm bija paredzēts iegādāties piepūšamo atrakciju - Pirātu kuģi. To bija paredzēts ziemas laikā izvietot pa novada skolām, bet vasaras laikā tas atrastos Tūjas ciemā tieši ciema bērnu un iebraucēju vasarnieku bērnu izklaidei. Šis būtu bijis bezmaksas pasākums...
 
 
Web portāls.  
Otrā projekta daļā bija paredzēts iegādāties speciāli biedrības pasūtījumam atbilstošu interneta vietni - portālu, kas varētu kalpot visu Tūjas iedzīvotāju interesēs. Portālā bija paredzēta iespēja katram interesentam piedalīties ar informāciju un materiāliem par Tūju, par savām aktivitātēm Tūjā. 
 
 
    Biedrības birojs.
Trešajā projekta daļā centāmies iekārtot un apmēbelēt biedrības telpas Tūjā, gribējām izveidot saietu centru sabiedriski aktīviem iedzīvotājiem. Pašlaik joprojām Tūjā nav koplietošanai piemērotu telpu, kur vienlaikus varētu sapulcēties 10 cilvēki, lai normālos apstākļos pārspriestu kopējus jautājumus.

Projektam līdzfinansējums netika piešķirts.

Tas, ka "neizgāja cauri" pirmais mūsu rakstītais projekts, nepārvelk strīpu mūsu centieniem kaut ko darīt tālāk Tūjas ciema attīstībai. Arī šajā projektā izvirzītie mērķi nav atmesti! Gaidīsim jaunus projektus un jaunas kārtas, lai atkal piedalītos. Kaut ko pamainīsim, kaut ko pasniegsim "citā mērcē", vai citādā komplektācijā, un mēģināsim virzīt to kopējo lietu uz priekšu!!
 
Valde