"Tūjaskrasts" 
 
par attīstību un līdzsvaru! 
 

        

Projekts 11-09-ZL07-Z401202-000002

Pamatlīdzekļu iegāde zvejas laivu stacijas izveidei.

Projekta pamatmērķis ir zvejas laivu stacijas izveide ar nolūku iesaistīt tūristus un iedzīvotājus Tūjas ciema biedrības "Tūjaskrasts" aktivitātēs, kas saistītas ar zvejniecību, un zvejnieku saimniecību darbības atbalstīšana.

Projekta ietvaros plānots iegādāties trīs „C” kategorijas divkorpusu airu laivas ar aprīkojumu, kas piemērotas lietošanai piekrastes ūdeņos ar viļņu augstumu līdz 2 metriem. Laivas tiks iegādātas no Latvijas ražotāja. Biedrībā ir biedri, kas darbojas savās zvejnieku saimniecībās. Iekārtojot zvejas laivu staciju, šie biedrības biedri varēs ar savām licencēm uz murdiem, tīkliem un stāvvadiem doties zvejā ar biedrības iegādātajām laivām, tādejādi tiks atbalstītas mazās piekrastes zvejniecības aktivitātes Tūjas ciemā.

Kā otra būtiska biedrības plāna daļa ir tas, ka augstākminētajos zvejniecības pasākumos tiks piedāvāts iesaistīties citiem iedzīvotājiem, jauniešiem, un it īpaši tūristiem. Šādā veidā tiks radīts unikāls piedāvājums, ka tūristi var piedalīties kā vērotāji un palīgi profesionālā zvejā ar tīkliem un murdiem, tādejādi pašiem piedaloties zvejniecības procesos klātienē. Biedrība uzskata, ka šādas darbības ļoti popularizēs tradicionālo zvejniecību Tūjas ciemā, kā arī pievērsīs tūristu un iedzīvotāju interesi zvejniecības tradīcijām un vēsturei.

Laivas tiks arī vienkārši iznomātas iedzīvotājiem un tūristiem.
 
 

Projekta īstenošanas rezultātā sagaidāmie rezultāti un ietekme.

 

     Projekta ieviešana sniegs būtisku nozīmi biedrības un Tūjas ciemata ilgtspējīgā attīstībā un vietējo iedzīvotāju (tajā skaitā jauniešu) ar zvejniecību saistīto aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas veicināšanā. Projekta rezultātā Tūjā vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties biedrības aktivitātēs, būs pieejams aprīkojums ar zvejniecību saistītiem pasākumiem, kā arī brīvā laika pavadīšanai un veselīgām sporta aktivitātēm. Ņemot vērā, ka pēc projekta realizācijas aprīkojums būs publiski pieejams, pastāv iespēja, ka kādi no ciema iedzīvotājiem varētu atsākt nodarboties ar zvejniecību saskaņā ar izņemtajām, bet neizmantotajām (nelietotajām) licencēm.
 

Projekta informācijas un publicitātes pasākumu apraksts.

 

     Projektu ieviesīs atbilstoši Padome Regulas (EK) Nr.498/2007 vizuālās identitātes vadlīnijām. Uzreiz pēc pamatlīdzekļu iegādes par realizēto projektu tiks ievietota informācija  Salacgrīvas novada laikrakstā "Novadziņas" un Limbažu novada laikrakstā "Auseklis", kā arī visu laiku šāda informācija būs pieejama biedrības mājas lapā. Lai informētu vietējos uzņēmējus un iedzīvotājus par iespēju izmantot laivu stacijas pakalpojumus, Tūjas ciemā tika izlikts  paziņojums.
 
            
 
            
     
 

Eiropas zivsaimniecības fonds.

 

No Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) piešķir finansējumu piekrastes uzņēmumiem un iedzīvotājiem, lai palīdzētu pielāgoties situācijas izmaiņām zivsaimniecības nozarē un nodrošinātu to ekonomisko un ekoloģisko ilgtspēju.

EZF budžets 2007.-2013.gada laikposmā ir 4,3 miljardi eiro. Finansējumu var piešķirt visām šīs nozares jomām — jūras un iekšzemes zvejniecībai, akvakultūrai (zivjaudzētavām, čaulgliemju un ūdensaugu audzētavām) un zvejas produktu apstrādei un tirdzniecībai. Īpaša uzmanība ir pievērsta piekrastes kopienām, kuras visvairāk skar nesenās pārmaiņas nozarē.

Projektus finansē, pamatojoties uz dalībvalstu iestāžu izstrādātajiem stratēģiskajiem plāniem un darbības programmām. EZF finansējumam ir piecas prioritāras jomas:

 • flotes pielāgošana (piemēram, atbalsts veco kuģu demontāžai),
 • akvakultūra, zvejas produktu apstrāde un tirdzniecība, iekšzemes zveja (piemēram, pāreja uz ekoloģiski tīrākām ražošanas metodēm),
 • vispārējas nozīmes pasākumi (piemēram, uzlabot produkcijas izsekojamību vai marķēšanu),
 • zvejas apgabalu ilgtspējīga attīstība (piemēram, lai dažādotu vietējo ekonomiku),
 • tehniskā palīdzība EZF pārvaldības finansēšanai.  
 

Lietas, ko iegādājāmies pamatlīdzekļos.

Kopumā tas veido 3 komplektus - laivas ar airiem, enkuriem un vestēm...., bet uzskaitīšu atsevišķi:
 • 3 airu laivas SB470.
 • 3 koka airu komplekti.
 • 6 glābšanas vestes N100.
 • 6 glābšanas vestes bērnu.
 • 3 saliekamie enkuri.                   

 

 

 
foto: Aija Sedliņa, "Auseklis"

Projekta stadija.

                
 • Projekts uzrakstīts un iesniegts VRG biedrībā "Jūrkante" 2011.gada 28.janvāŗī.
 • No Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauku atbalsts dienesta 2011.gada 5.jūlijā saņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu. Pēc priekšapmaksas pieprasījuma iesniegšanas 2011.gada 22.augustā esam saņēmuši līdzfinansējumu Valsts kases kontā.
 • Projekta partneris uzņēmums SIA "PLASTS SB" izgatavoja pasūtītās laivas, un pirmās divas laivas piegādāja Tūjā 29.septembrī. 11.oktobrī piegādāja trešo laivu.
 • 18.oktobrī laivas tika piereģistrētas CSDD.
 • 22.oktobrī 14:00 "Krimalniekos" notika laivu prezentācija. Piedalījās pārstāvji no b-as "Jūrkante" valdes, preses pārstāvji no laikrakstiem "Auseklis" un "Salacgrīvas novada ziņas", un biedrības valde un biedri.
 • 2011.gada 16.novembrī projekts realizēts.
 • Ingus Konstants, viens no biedrības „Tūjaskrasts” valdes locekļiem: -„Laivu stacija Tūjā darbosies vasaras sezonas laikā. Bet katrs interesents var arī tagad mūs atrast caur www.tujaskrasts.lv vai pazvanot pa tālruni 29403119. Zvaniet droši! Laivas ir nopirktas jūsu vajadzībām!”

  .
 •  

 

 

Laivu nomas stacijas koncepcija.

     Laivu staciju ierīkojām Krimalnieku pludmalē. Laivu stacijā darbojas atbildīgā persona, kas slēdz līgumus par laivu nomu, veic ievadinstruktāžu par laivu lietošanas noteikumiem, iekasē nomas naudu, izsniedz laivas un tām komplektā nākošo inventāru, kā arī veic citus darbus, kas saistīti ar laivu nomas stacijas darbību.
    
     Laivu nomas stacijas plānotais darba laiks vasaras sezonās no 1.jūnija līdz 1.septembrim.
 
     Laivu noma pieejama arī nesezonas laikā. Vēloties pasūtīt laivu uz nomu nesezonas periodā, būs nepieciešams personīgi pieteikties biedrībā pie atbildīgajām personām pa telefonu 29403119, vai no šīs mājaslapas www.tujaskrasts.lv sadaļas "Ziņo
Divu biedrību pārstāvji uzlaiko inventāru!  foto: Aija Sedliņa,"Auseklis" 
Publikācijas: