"Tūjaskrasts" 
 
par attīstību un līdzsvaru! 

 

 

biedrības "Tūjaskrasts" cenu aptaujas un iepirkumi.


Iepirkums "Konsultācijas projekta iesnieguma sagatavošanā"  Tūja, 2016.gada 20.aprīlis

 
iepirk_projekts_Tuja.pdf
 
 

Iepirkums "Brīvdabas skatuve ar telti"  Tūja, 2016.gada 20.aprīlis 
 
 
 
 
 
  ATKĀRTOTI! Projekts "Tūjas stāvkrasta saglabāšana un teritorijas labiekārtošana" biedrības „Jūrkante” izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtā Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam (RP) pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros,  pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” 5.1. aktivitāte „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošanu un attīstību”.
 
Izsludināts 2013.gada 19.augustā,
 
  
 
 
______________________________________________________________________________________
 
  Projekts "Tūjas stāvkrasta saglabāšana un teritorijas labiekārtošana" biedrības „Jūrkante” izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtā Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam (RP) pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros,  pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” 5.1. aktivitāte „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošanu un attīstību”.
 
Izsludināts 2013.gada 19.aprīlī,
 
 
 
 
 
Piedāvājumus lūdzu sūtīt uz biedrības "Tūjaskrasts" e-pasta adresi tujaskrasts@inbox.lv līdz 2013.gada 25.aprīlim 17:00 vai iesūtīt pa pastu uz biedrības juridisko adresi "Krimalnieki-1", Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, LV4022 līdz 2013.gada 22.aprīlim (pasta zīmogs).
                                                                             Ingus Konstants, valdes loceklis, 2013.gada 19.aprīlis, Tūjā.
 
 
 
 
 
 
 
 Projekts "Vairāk saules mazās sirdīs", biedrības „Jūrkante” izsludinātā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārta
 "Lauku attīstības programmas (2007.–2013.gads) LEADER pieejas īstenošana pasākums 413 Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā"
  

 
 
Ievietots 2013.gada 9.marts.

Tehniskā specifikācija 

 

Nosaukums

Biedrība „Tūjaskrasts”

Reģistrācijas numurs

40008170350

Adrese

"Krimalnieki 1", Liepupes pag., Salacgrīvas nov., LV-4022

Kontaktpersona

Ingus Konstans

Kontakttālrunis

29403119

Informācija par iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma priekšmeta nosaukums: pārvietojams bērnu rotaļu laukums

Nepieciešama piepūšama atrakcija lēkāšanai kuģa formā ar slidkalniņu un atrakcijām, kura paredzēta bērniem vecumā no 5-12 gadiem, kurā vienlaicīgi var rotaļāties aptuveni 5 - 10 bērni, ar aprīkojumu atrakcijas pārvadāšanai un pārvietošanai. 
Pieprasītie tehniskie kritēriji:

 
Piedāvājumus lūdzu sūtīt uz biedrības "Tūjaskrasts" e-pasta adresi tujaskrasts@inbox.lv līdz 2013.gada 20.martam vai iesūtīt pa pastu uz biedrības juridisko adresi "Krimalnieki-1", Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, LV4022 līdz 2013.gada 15.martam (pasta zīmogs).
 
Ingus Konstants, valdes loceklis, 2013.gada 9.marts, Tūjā.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projekts „NVO un Ziemeļvidzemes sociālekonomiskais koridors, Rīgas plānošanas reģions”

 

 
Projekta vadītājs.
 

Galvenie veicamie uzdevumi:  

Projekta vadība un pārraudzība, darbs ar izvēlētajiem lektoriem/ekspertiem, līgumu slēgšana, cenu aptauju veikšana, Publicitātes pasākumu veikšana, atskaišu, ziņojumu un maksājumu pieprasījumu sagatavošana, darbs ar biedrības grāmatvedi par grāmatvedības jautājumiem projekta ietvaros, datu apkopošana projekta grāmatvedības uzskaites veikšanai, projekta maksājumu veikšana, sadarbība ar biedrības valdi projekta vadības grupā, biedrības mājas lapas projekta sadaļas informācijas apkopošana ikmēneša informācijas atjaunošanai un ievade, mērķgrupas un izvietošana mājas lapā, sabiedrības informēšana par projekta aktivitātēm un gaitu, darbs ar plašsaziņas līdzekļiem.
 

Kvalifikācija un prasības:

Iepriekšēja pieredze projektu īstenošanā (dalība vismaz vienā realizētā projektā), zināšanas par ES dažādu struktūrfondu un fondu finansētu projektu īstenošanu, zināšanas par ES fondu projektu grāmatvedības specifiku un noteikumiem, datora prasmes Internet explorer, Microsoft office, RVSiteBuilder, Tildes Jumis, vadītāja tiesības B kategorija, komunikācijas spējas cilvēkiem.

 

Projekta atbalstīšanas gadījumā darbs paredzēts uz uzņēmuma līguma pamata 5 mēnešu periodā, plānojam 2013.gada sākumu).

 

Papildus informācija par projektā paredzamajām darbībām caur pieprasījumu uz biedrības e-pastu tujaskrasts@inbox.lv, personīgi ierodoties biedrības birojā „Krimalnieki-1”, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, LV4022, vai šeit.

 

Savus piedāvājumus lūdzam sūtīt uz biedrības e-pastu tujasktasts@inbox.lv, personīgi iesniedzot biedrības birojā „Krimalnieki-1”, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, LV4022, vai šeit.
 
 
 
Pētījuma veikšana.
 

Pētījuma tēma „Ziemeļvidzemes sociālekonomiskās attīstība periodā 2014 – 2020 un NVO loma tajā. NVO izvirzāmās attīstības prioritātes. Iespējamo draudu analīze situācijai, ja NVO netiek iesaistītas reģiona attīstības plānošanā.”

 

Paredzētajā pētījumā biedrības uzdevumā paredzēts izanalizēt un izvirzīt prioritātes, kuras varētu būt aktuālas nākamajā plānošanas periodā Ziemeļvidzemes reģionā, un kuras uz reģiona attīstības plānošanu varētu virzīt dažādas teritorijā esošas nevalstiskās organizācijas. Jāpamato NVO iesaistes nepieciešamība un loma reģiona attīstībā. Jāizvērtē nevalstisko organizāciju kompetences pa prioritātēm. Jāsagatavo minimālā likumdošanas pamatu sistēmas analīze kompetentai nevalstisko organizāciju iesaistei plānošanā. Jāizvērtē situāciju un draudi, kas var rasties reģiona optimālai attīstībai, ja nevalstiskās organizācijas neizvirza savas prioritātes, un ja nevalstisko organizāciju aktivitāte ir nepareizi virzīta, vai dublē jau veiktas darbības, kā arī riskus, ja nevalstiskās organizācijas virza iniciatīvas pretējos virzienos, vai nevajadzīgi konkurē savā starpā reģionā.

 

Pētījuma apjoms 50 – 70 akadēmiskās stundas. Noformējums – uz elektroniska nesēja. Pēc pētījuma veikšanas paredzēta 8 stundu apmācību semināra atskaites darbs par paveikto pētījumu ar darba grupu iesaistīšanu materiālu izstrādē projekta mērķa grupai par pētījuma rezultātiem.

 

Plānotais pētījuma veikšanas laiks 4 mēneši 2013.gada sākums. Plānotais seminārs par pētījuma rezultātiem 05.2013.

 

Papildus informācija par projektā paredzamajām darbībām caur pieprasījumu uz biedrības e-pastu tujaskrasts@inbox.lv, personīgi ierodoties biedrības birojā „Krimalnieki-1”, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, LV4022, vai šeit.

 

Savus piedāvājumus lūdzam sūtīt uz biedrības e-pastu tujasktasts@inbox.lv, personīgi iesniedzot biedrības birojā „Krimalnieki-1”, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, LV4022, vai šeit.

 

Telpu noma un pakalpojumi semināra vajadzībām.

 

Projekta ietvaros paredzēts novadīt 8 darba seminārus un 1 noslēguma semināru Latvijā (Ziemeļvidzemes Rīgas plānošanas reģions) un 2 seminārus Igaunijā (Veru pilsēta).

 

Iespējams piedāvāt telpu nomas un citus pakalpojumus atsevišķi semināriem, jo projekta ietvaros nav paredzēta visu semināru norise vienā vietā. Semināru auditorija pārsvarā būs Salacgrīvas, Limbažu un Alojas iedzīvotāji, tāpēc projekta vadība aicina piedāvāt telpas vietās, kas būtu ērti pieejama visu nosaukto novadu pārstāvjiem.

 

Kopējās prasības semināru norises vietas telpām, aprīkojumam un pakalpojumiem.

1)Telpām jābūt piemērotām, lai varētu novadīt semināru 30 – 40 cilvēku auditorijai – atbilstoši darba galdi ar krēsliem, transformējami telpām atbilstoši semināru specifikai.

2)Semināra vadītāju darbam nepieciešamais aprīkojums:

a)darba galds ar krēslu vai katedra;

b)personālais dators semināra vadīšanai ar licencētu Microsoft Office programmatūru un Internet Explorer;

c)projektors darbam gaišās telpās ar ekrānu;

d)iekārta audio atskaņošanai no datora;

e)drukas iekārta A4 formātam pie semināra vadītāja datora.

3)Pieejams Wi-Fi interneta pieslēgums darba telpām semināra darba laikā un LAN pieslēgums semināra vadītāja datoram.

4)Atsevišķa pieejama telpa auditorijas ģērbtuvei.

5)Atsevišķi pieejama telpa kafijas un pusdienu pauzei auditorijai.

6)Automašīnu stāvvieta semināru auditorijas personiskajam transportam.

7)Telpas noformējumā jānodrošina informācijas plakāts atbilstoši ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” prasībām.

8)Jānodrošina auditoriju ar vienu kafijas pauzi un vienu pusdienu pauzi atbilstoši faktiskajam auditorijas dalībnieku skaitam seminārā.

9)Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar komunālajiem pakalpojumiem, patērēto elektroenerģiju, un interneta pakalpojumus.

10) Piedāvājumā jāiekļauj Projekta 2., 3. un 5. aktivitāšu vadītājs, kura pienākumos ietilpst semināru darba materiālu sagatavošana, komunikācija starp projekta vadītāju, projekta partneriem, kas atbildīgi par apmācību semināru norisi, un ekspertiem-lektoriem, kas piedalās aktivitātēs. Projekta 2., 3. un 5. aktivitāšu vadītājs tāpat organizē minēto aktivitāšu tehniskā nodrošinājuma funkcionalitāti, apmācību semināra norisi atbilstoši aktivitāšu plānam un nodrošina semināru dokumentācijas apkopošanu, un nodošanu projekta vadītājam.

Paredzētais katra semināra laiks 8 darba stundas, orientējoši no 10:00 līdz 17:00, bet projekta personāla piekļuve telpām semināra dienā jānodrošina no 07:00 līdz 20:00. 

 

Izbraukuma darba semināriem Igaunijā Veru pilsētā aicinām piedāvāt līdzvērtīgas telpas, ar projekta personāla piekļuves iespēju telpām no 1. semināra dienas 08:00 līdz otrās semināra dienas 20:00.

 

Papildus pakalpojums Izbraukuma semināriem Igaunijā Veru pilsētā : Tūja – Limbaži – Salacgrīva – Ainaži – Aloja – Veru un atpakaļ: Veru – Aloja – Ainaži – Salacgrīva – Limbaži - Tūja:

1)      Autobusa īre 3 diennaktis, vietu skaits garantēts 20 pasažieriem, cenā jāiekļauj visi izdevumi par degvielu, apdrošināšanu un vadītāju;

2)      Viesnīcas pakalpojums (ekonomiskais) 2 naktis 20 semināra dalībniekiem. Pieļaujama semināra dalībnieku izvietošana dažādās viesnīcās ar vienādu servisa un izmaksu līmeni, bet obligāts noteikums ir kājāmejama distance līdz semināra norises vietai, vai arī cenā iekļauts viesnīcas transfērs turp atpakaļ.

 

Semināru norise paredzēta 2013. gada sākumā no februāra līdz maijam. Izbraukuma semināri 2013.gada marts.

 

Papildus informācija par projektā paredzamajām darbībām caur pieprasījumu uz biedrības e-pastu tujaskrasts@inbox.lv, personīgi ierodoties biedrības birojā „Krimalnieki-1”, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, LV4022, vai šeit.

 

Savus piedāvājumus lūdzam sūtīt uz biedrības e-pastu tujasktasts@inbox.lv , personīgi iesniedzot biedrības birojā „Krimalnieki-1”, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, LV4022, vai šeit.
 
 
 
 

Lekcijas un ekspertu darbs darba semināriem.

 

  1. „Par Ziemeļvidzemes reģiona attīstību 2007- 2013. gadu plānošanas periodā.” 4 akadēmiskās stundas un eksperta dalība otrās 4 akadēmiskajās stundās.

Seminārā paredzēts iepazīties un izvērtēt 2007.- 2014. gadu plānošanas perioda paveikto un pieredzi Ziemeļvidzemē, nevalstisko organizāciju lomu un devumu reģiona attīstībai. Semināra diskusiju daļā nevalstisko organizāciju pārstāvji jāiepazīstina ar iepriekš pieļautajām kļūdām NVO aktivitātēs reģionālajā plānošanā.

 

  1. „Par zaļās domāšanas nepieciešamību un ietekmi reģiona attīstībā” 4 akadēmiskās stundas un eksperta dalība otrās 4 akadēmiskajās stundās.

Seminārā paredzēts iepazīstināt nevalstisko organizāciju pārstāvjus ar esošajām un nākotnē plānotajām Dabas aizsardzības nostādnēm Ziemeļvidzemes reģiona attīstībā, ka arī darba grupās mācieties izvirzīt savus priekšlikumus reģiona attīstībai saskaņā ar Zaļās domāšanas principiem.

 

  1. „Par nevalstisko organizāciju lomas sabiedrisko procesu vadīšanā palielināšanu” 4 akadēmiskās stundas un eksperta dalība otrās 4 akadēmiskajās stundās.

Semināra dalībniekiem jāiepazīstas ar nevalstisko organizāciju strukturālu pārskatu, darbību prioritātēm, statistiku pa reģioniem. Jāapgūst zināšanas par nevalstisko organizāciju tiesisko lomu pārvaldē, par metodēm savu aktivitāšu izvešanai līdz politikas virzītājiem. Jāapgūst labās prakses pieredze par NVO paveikto, iesaistoties politikas lēmumu pieņemšanā. Darba grupās ar piemēriem jārisina dažādu aktivitāšu virzīšana, kontroles mehānismu atstrādāšana situācijās ar vienādu aktivitāšu virzīšanu, un NVO aktivitāšu publicitātes sistēmas izveide.

 

  1. „Par sadarbības lomu un pieredzes pārņemšanu pierobežu reģionos” 4 akadēmiskās stundas un eksperta dalība otrās 4 akadēmiskajās stundās.

Semināra laikā nevalstisko organizāciju pārstāvjiem jāiepazīstas ar jau paveikto pārrobežu sadarbībā, jāapgūst labas prakses pieredze, jāapgūst zināšanas par Igaunijas administratīvo struktūru. Eksperta vadībā darba grupās jāizstrādā teorētiskie iespējamie sadarbības modeļi ar „X” nevalstisko organizāciju kaimiņvalstī Igaunijā, kā arī jāmācās vairākām Latvijas NVO izvirzīt priekšlikumus organizētām nevalstisko organizāciju savienībām Igaunijā.

 

  1. Pirmā daļa „Par Dienvidigaunijas attīstību 2. plānošanas periodā un iecerēm 3. plānošanas periodā” 4 akadēmiskās stundas.

Semināra laikā nevalstisko organizāciju pārstāvji saņem informāciju par Dienvidigaunijas reģiona Veru un Valgas apriņķu attīstības soļiem, kas paveikti vai paredzēti paveikt palikušajā 2. plānošanas periodā, par struktūrfondu izvirzītajām prioritātēm Igaunijā, un par veiksmīgi realizētām aktivitātēm. Iepazīstas ar nākamā plānošanas perioda prioritātēm, un veic salīdzināšanu ar situāciju Latvijā. Iegūst informāciju par pieredzes apmaiņas iespējām neklātienē nākotnē.

        Otrā daļa „Par Veru apriņķa NVO sadarbību pašvaldības līmenī un ietekmi” 4 akadēmiskās stundas.

Semināra dalībnieki tiek iepazīstināti ar Dienvidigaunijas pašvaldību sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, ar statistiku par padarītajiem darbiem, par NVO pieredzi ES fondu projektos. Analīze par iespējamiem nevalstisko organizāciju pārrobežu sadarbības modeļiem, to tiesiskā bāze, un labas prakses piemēri. Pārskats par pašvaldību pārrobežu sadarbības pieredzi.

 

  1. „Eiropas struktūrfondu apguves perspektīvas nevalstiskajā sektorā jaunajā plānošanas periodā” 4 akadēmiskās stundas un eksperta dalība otrās 4 akadēmiskajās stundās.

Semināra dalībnieki iepazīstas ar ES fondu struktūru nākamajā plānošanas periodā, ar virzāmajām stratēģijām, programmu uzbūvi, un perspektīvām. Tiek apzinātas galvenās nevalstisko organizāciju iespējamās aktivitātes ES fondu apguvē, loma plānošanā un stratēģiju izstrādē. Analizētas biežāk pieļautās kļūdas. Nevalstisko organizāciju iespējas politikas plānošanas procesā ar savām prioritātēm līdz ES līmeņa prioritātēm. Problēmu identificēšana un tādu mērķu izvirzīšana, kas tieši risina problēmu. Risku identificēšana un novēršana nevalstisko organizāciju aktivitātēs politikas plānošanas procesos.

 

  1. „Par jumta organizāciju lomu NVO darbības optimizēšanā” 4 akadēmiskās stundas un eksperta dalība otrās 4 akadēmiskajās stundās.

Seminārā analizē nevalstisko organizāciju sadarbības pieredzi, kā arī sadarbības pozitīvo ietekmi, piedaloties politisko lēmumu pieņemšanā. Jumta organizāciju loma nevalstisko organizāciju mērķu izvirzīšanā un kopēju lēmumu pieņemšanā. Nelielu teritoriju nevalstisku organizāciju savstarpējā mijiedarbība un konkurence. Personisku konfliktu risināšana un nevalstisko organizāciju dublēšanās draudi. Prioritāšu noteikšana, lai apvienotos nevalstiskās organizācijās.

 

  1. „Par investīciju plūsmas ietekmi reģionālajā attīstībā 2014 – 2020. gadu plānošanas periodā” 4 akadēmiskās stundas un eksperta dalība otrās 4 akadēmiskajās stundās.

Seminārs iepazīstina ar investīciju piesaistes veidiem un kritērijiem uz reģioniem un nevalstisko organizāciju lomu pievilcīgas sociālas vides veidošanā, kas veicina kopējo tēlu finanšu līdzekļu pamatotai piesaistīšanai. Investīciju prioritātes nākošajā plānošanas periodā. Nevalstisko organizāciju ikdienas darbs apmaiņā pret investīcijām nākotnē. Darba grupās izstrādāti modeļi par nevalstisko organizāciju iespējām sagatavot reģionu investīciju ienākšanai.

 

  1. (saistībā ar pētniecisko darbu „Ziemeļvidzemes sociālekonomiskās attīstība periodā 2014 – 2020 un NVO loma tajā. NVO izvirzāmās attīstības prioritātes. Iespējamo draudu analīze situācijai, ja NVO netiek iesaistītas reģiona attīstības plānošanā.”)

 

  1. „Par Ziemeļvidzemes reģiona attīstību un NVO lomu 2014 – 2020. gadu plānošanas periodā” 4 akadēmiskās stundas un eksperta dalība otrās 4 akadēmiskajās stundās.

Seminārs par nevalstisko organizāciju iespējām ņemt dalību politikas lēmumu pieņemšanā reģionālajā attīstībā nākošajā plānošanas periodā. NVO loma politikas plānošanas procesos. Iesaistīšanās politikas plānošanā nepieciešamie uzlabojumi Reģionālo stratēģiju izstrāde. Prioritātes un to izvirzīšana. Aktivitātes un iesaiste, ko reģionālie plānotāji sagaida no nevalstiskajām organizācijām nākotnē. Kopēja taktika NVO aktivitāšu izvirzīšanā. „Solis pa solim”, jeb subordinācija, kompetence un atbildība. Darba grupu izvirzīto „mācību” priekšlikumu secīga virzīšana, darba grupu virzītās aktivitātes statusa noteikšana, procesa kļūdu identificēšana, novēršana, izvirzītā mācību mērķa sasniegšanas izvērtēšana.

 

 

Semināru norise paredzēta 2013. gada sākumā no februāra līdz maijam. Izbraukuma semināri 2013.gada marts.

 

Papildus informācija par projektā paredzamajām darbībām caur pieprasījumu uz biedrības e-pastu tujaskrasts@inbox.lv, personīgi ierodoties biedrības birojā „Krimalnieki-1”, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, LV4022, vai šeit.

 

Savus piedāvājumus lūdzam sūtīt uz biedrības e-pastu tujasktasts@inbox.lv , personīgi iesniedzot biedrības birojā „Krimalnieki-1”, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, LV4022, vai šeit. 
 
 
 
 

Tulks igauņu latviešu valodām

 

Lūdzam piedāvāt pakalpojumu, kas paredzēts izbraukuma 5. darba semināra  norisēm, tātad darbs 8 akadēmiskās stundas Veru pilsētā Igaunijā. Piedāvājumā jāiekļauj viss, kas saistīts, ar nokļūšanu, uzturēšanos utt.

 

Izbraukuma seminārs 2013.gada marts.

 

Papildus informācija par projektā paredzamajām darbībām caur pieprasījumu uz biedrības e-pastu tujaskrasts@inbox.lv, personīgi ierodoties biedrības birojā „Krimalnieki-1”, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, LV4022, vai šeit.

 

Savus piedāvājumus lūdzam sūtīt uz biedrības e-pastu tujasktasts@inbox.lv , personīgi iesniedzot biedrības birojā „Krimalnieki-1”, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, LV4022, vai šeit.

 
kontakti