"Tūjaskrasts" 
 
par attīstību un līdzsvaru! 

Dabas taku maršruti.

Velomaršruts 101                               

Projekta numurs 11-09-LL07-L413201-000019
Projekts apstiprināts 2011.gada 28.decembrī.
 
Katru gadu 1.jūnijā atklājam sezonu - un visi laipni gaidīti!!!!!!!!!!!!!! 

 Krimalnieki

No šejienes sāksim takas gan uz Jūrasdzeņiem pa piekrasti un arī caur ciemu, gan uz Vecmuižu caur Zaķiem, gan arī uz Ķurmragu

 Jūrasdzeņi

Jūrasdzeņi ir tālākais mūsu maršrutu punkts dienvidos. No Jūradzeņiem taka ved uz Vecmuižu caur Zaķiem, kā arī sākas garākais maršruts uz Ķurmragu caur Krimalniekiem. Jūrasdzeņi ir arī punkts, no kura varētu veidot taku dienvidu virzienā uz Lembužiem, ja nākotnē parādītos kāda iniciatīva no Duntes puses par piejūras dabas takām un maršrutiem.

 Vecmuiža

No Vecmuižas paredzēta taka, kas iet caur Zaķiem un pusmaršrutā pie Zaķu akmens sadalās divās takās. Viena iet uz Jūradzeņiem, pāri Zaķupes braslam. Otra taka turpinās uz Krimalniekiem, un tālāk uz Ķurmragu.
Otra taka no Vecmuižas caur mežu savienosies ar Zaķu - Brīvnieku stigas ceļu, un pusmaršrutā sadalīsies takās uz bijušo Jafas viesnīcu un Brīvnieku stigu, kas savukārt tālāk aizvedīs uz Ķurmragu
 

Maršrutu plāns.

Pašreiz paredzēti trīs maršrutu loki Tūjā un ciema apkārtnē, bet skaidrs, ka būtiskākā maršrutu daļā būs gar jūru. Šie iekšēji maršruti kopgarumā plānoti ap 24 km. Atlikušie 16 km būs takas, kas savienos mūsu Tūjas pusi no Ķurmraga ar Salacgrīvas maršrutu sākumu Vitrupē.