"Tūjaskrasts" 
 
par attīstību un līdzsvaru! 

 

Jaunākie jaunumi:                                                                                                         IEPIRKUMI


Lielā Talka 2016!!!!!    Bildes šeit:   https://failiem.lv/u/vddvmm46    un    https://www.flickr.com/photos/paldies/albums/72157626505917111

2016.gada 15.marts.

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakš pasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un

Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”


Vairāk info "Jūrkantes"mājaslapā!2016.gada 07.marts.Šī gada Lielā Talka norisināsies 23.aprīlī un par tās vadmotīvu izvēlēts sauklis “Latvijai BŪT zaļai!”, tādējādi iedzīvinot Latvijas mērķi virzīties uz zaļākās valsts pasaulē statusu. Lielā Talka jau šogad sāk darboties zem LV100 zīmes, atgādinot, ka talkošanas iniciatīva tika aizsākta 2008.gadā ar mērķi sakopt Latviju līdz tās simtgadei.

Biedrības "Tūjaskrasts" biedri, kā arī visi Tūjas iedzīvotāji tiek aicināti sūtīt savus priekšlikumus uz e-pastu tujaskrasts@inbox.lv


2016.gada 16.februāris.

Biedrības “Tūjaskrasts” atklāta vēstule .

 

Iz.01.02/2016. Par Tūjas steķi.

Jau pagājusi vairāk kā nedēļa pēc Tūjas iedzīvotāju kopā pulcēšanās 7.februārī un sarunām par Tūjas steķa turpmāko likteni. Izskanējuši komentāri un atsauksmes, pateikts sapulcē nepateiktais...

Kā izrādās, nav nemaz tā, ka valda divi pretēji viedokļi “par” un “pret” Tūjas steķa atjaunošanu / restaurāciju / saglabāšanu – kā nu kurš to sauc. Šoreiz šķiet, ka kopsaucēju tā kā varētu pat atrast! Ir pat izkristalizējušies sasniedzamie mērķi:

  • ·     kaut kas jādara, lai Tūjas steķis nepārvērstos par zemūdens akmeņu krāvumu;
  • ·   veicamās darbības nedrīkst ietekmēt ekoloģiju: pastiprinātu jūraszāļu sanesumu veidošanos, Zaķupes grīvas nosprostošanu, un iejaukšanos Ziemeļvidzemes Akmeņainās jūrmalas zemūdens ekosistēmā, veicot jūras grunts akmeņu pārvietošanu;
  • ·   veicamās darbības nedrīkst radīt tādu ietekmi, ka samazinās Tūjas pludmales pievilcība, un līdz ar to arī tūristu pieplūdums vasaras sezonās, kau arī tikai dažus celtniecības gadus. 

Dominē viedoklis, ka steķi jārestaurē tā sākotnējā izskatā, ar koka laipu no krasts līdz steķa galam, ar iespēju īslaicīgi pienākt pie steķa ar atpūtas laivām. Šķiet, ka tas arī būtu visvienkāršāk un vispareizāk, ja uz Tūjas nākotni  skatās tikai no vasarnieku un atpūtnieku viedokļa.

Otrs viedoklis par mazas un pievilcīgas tūristu ostas izveidi daļai iedzīvotāju šķiet pat pieņemams, bet jau saskaras ar asi izteiktiem viedokļiem, ka “nekādas kravas”, “nav rentabli” un “vispirms jāredz, kādā skatā”. Šeit gan jāpiebilst, ka varbūt tieši mazas ostiņas trūkums ir novedis tuvu pie tradicionālās zvejniecības iznīkšanas Tūjas apkārtnē: jau tā “krāmēties” ar zivīm piekrastē nav rentabli, un ja vēl laivu nav kur glabāt, vai ja katru trešo dienu jūrā netiek iekšā pie tīkliem, tāpēc, ka stipri pūš...!! 

Viens kopējs viedoklis gan ir visiem: tas jādara par Eiropas naudu! Kā? Vienalga!, ja tikai pašvaldības pašu finansējums, t.i. novada iedzīvotāju samaksātie nodokļi tiek tērēti pēc iespējas mazāk! Šajā brīdī vajadzētu “atvērt acis”! Daudz maz nopietnu naudu, kas būtu nepieciešama jūras hidrotehniskās būves restaurācijai (bet tikai, ja tas notiek ostas izbūves ietvaros), var meklēt un saņemt Reģionālās attīstības fondā vai Kohēzijas fondā. Iespēja nofinansēt steķa restaurāciju  bez ostas varētu tikt meklēta EJZF LEADER programmā, bet šeit jau stipri mazāks finansējums, līdz 200000 EUR ar 10% pašu finansējumu, un vēl tas nozīmētu, ka no Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda Liepupes pagasts neko citu vairāk arī nekad nesaņemtu. Vai pietiktu ar 200000? Varbūt jā, ja gudri saimnieko! Varbūt nē, jo neviens nav rēķinājis!

Bet viss augstāk uzrakstītais neskar laikam jau galveno Tūjas ciema problēmu, kas “izlec” katru reizi, jebkuru jautājumu kustinot! Tās ir noejas uz jūru – publiska piekļuve pludmalei! Ne tikai Tūjas ciemā, bet visā pagastā, un arī novadā kopā!

Kā būs ar Tūjas steķi? Jebkurā gadījumā tas pašlaik ir un būs arī nākotnē publiski pieejams! Kājāmgājējiem noteikti! Cits jautājums, vai pie steķa varēs (un vai vajag???) jebkurā laikā piebraukt ar auto vai autobusu? Un vēl vairāk, vai šis transports varēs (un vai vajag???) divus metrus no steķa apstāties un stāvēt? Rīgas Jūrmalā jau arī nevar savu auto iebraukt kāpās, un iet sauļoties! Auto vari atstāt pilsētā ielas malā, kur satiksmes noteikumi atļauj apstāšanos, vai maksas stāvvietā, un ej uz jūru staigāt. No ielas patālu, no maksas stāvvietas varbūt mazliet tuvāk, bet... to visi tā kā saprot un pieņem.

Vīzija veidojas viena, ka Salacgrīvas novada dome paņem Tūjas steķi “savā bilancē”, tūlīt saņems Zemesgrāmatu ar kadastra numuru, un uzliks “bez jautājumiem” servitūtu vienīgajam asfaltētajam celiņam, pa kuru būs iespējams piekļūt “savam īpašumam”. Ar to, šķiet, būs jāsamierinās Tūjas steķim blakus esošajam zemes īpašniekam! Bet būtu tikai godīgi, ja pēc šādas notikumu attīstības Salacgrīvas novada dome palīdzētu saglabāt tās labās iestrādes, kas gadu gaitā sakārtojušas kārtību un drošību īpašumā kempingā “Jūrasdzeņi”. Te darbs juristiem, lai izveidotu sadarbības modeli ar tādiem nosacījumiem, kas neiznīcina labo un vērtīgo, bet sasniedz mērķus pēc būtības.

 Kam nepieciešama publiskāka piekļuve par pašreiz esošo? Salacgrīvas novada domei, lai apsaimniekotu savu pašreiz avārijas stāvoklī esošo īpašumu - steķi? Labi! Bet tas joprojām nenozīmē, ka pie pašvaldības īpašuma katram nepiederošam ir jāvar jebkurā laikā piebraukt! Un kāda jēga piebraukt pie steķa, ja apstāties ar auto var tikai uz privātīpašnieka zemes, ja viņš to atļauj (kaut par samaksu). Ņemot vērā pašreiz esošo un likumīgo Zemes robežu plānu, lai apstātos ar auto transportu pie Tūjas steķa, šim autotransportam būs jāuzbrauc uz steķa, vai arī pašvaldībai jābūvē jūrā uz sev piederošas zemes auto stāvvieta – platforma! Tā nu savā laikā iemērīts, ka “Jūrasdzeņiem” (vienīgajiem Tūjā) ir kupicas līdz ar pludmales ūdenslīniju... Vai nacionalizēsim atkal???

 

Ja atdala šos divus jautājumus – publisko pieeju jūrai, un Tūjas steķa nākotni – tad varam sākt objektīvas diskusijas: vajag steķi vai nevajag, vajag ostu vai nevajag, kādā izskatā, ar kādiem inženiertehniskiem risinājumiem, un kas par to maksās? Balsosim, vāksim parakstus! Rakstīsim projektus!

Biedrība “Tūkaskrasts” 7.februārī, savas ikgadējās pilnsapulces ietvaros bija paredzējusi kā vienu no papildjautājumiem izskatīt jautājumu par Tūjas steķi, un uzaicināja piedalīties sapulcē arī iedzīvotājus, kam interesē tieši šis jautājums, kā arī uzaicināja piedalīties šajā sapulces sadaļā Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāju Dagni Strauberga kungu.

Biedrība joprojām ir neitrāla jautājumos par Tūjas steķa nākotni, un par pašvaldības nepieciešamību uzlikt servitūtu ceļam uz savu īpašumu!

Biedrība deva iespēju sabiedrībai runāt, un saņemt paskaidrojumus no pašvaldības par jautājumiem, kas sabiedrībai aktuāli. Atgādinām, ka sākumi šai diskusijai meklējami atsevišķu iedzīvotāju iesniegumā domei, ar parakstu vākšanu, un šie iedzīvotāji nav ne biedrības “Tūjaskrasts” biedri, un neviens no viņiem nav izteicis vēlēšanos būt par biedrības biedru.

Biedrība “Tūjaskrasts” neiesaistīsies diskusijā par servitūtu piekļuvei Tūjas steķim, jo uzskata, ka šo jautājumu pietiekami labi regulē Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti par kaimiņu attiecībām starp zemes un dažādu īpašumu īpašniekiem, un piekļuvi īpašumiem.

Savu viedokli kopumā par nepieciešamību nodrošināt likumā noteikto brīvu piekļuvi Rīgas jūras līča pludmalēm biedrība “Tūjaskrasts” jau ir vairākkārtīgi publiski paudusi daudzu gadu garumā, gan piedaloties dažādās publiskās apspriedēs, gan pašiem rīkojot publiskas apspriedes, un joprojām būsim par to, ka šāda publiska pieeja pludmalēm ir nepieciešama, un izpildvarai jānodrošina Likuma izpilde.

Jautājums par Tūjas steķa nākotni, un biedrības “Tūjaskrasts” viedokli šajā jautājumā noteikti tiks skatīts kādā no nākamajām biedrības Valdes sēdēm, kur arī nodefinēsim savu skatījumu, kā arī aicināsim Tūjas iedzīvotājus paust savu piekrišanu biedrības pozīcijai. Izejot no tā, ceram spēt sagatavot konstuktīvu priekšlikumu Salacgrīvas novada domei Tūjas steķa nākotnes izlemšanā.

 

Biedrība “Tūjaskrasts”

Valdes loceklis

Ingus Konstants
2016.gada 7.februāris.

Sapulces daļa - jautājums par Tūjas steķa nākotni - pilns video šeit: https://youtu.be/94tXDZPC17Y                                                       
 

 
2016.gada 23.janvāris

 
Par biedrības "Tūjaskrasts" ikgadējo pilnsapulci.
 
​Šogad, ātrāk, kā citus gadus, jau 2016.gada 07.februārī 12:00 biedrības Valde sasauc biedrības gada Pilnsapulci.

Dienas kārtībā:
1. Valdes atskaite par 2015.gadā paveikto.
2. Revidenta ziņojums.
3. Gada pārskata apstiprināšana.
4. Jaunu biedrības darbības mērķu un uzdevumu izvirzīšana.
5. Jautājums par Tūjas mola atjaunošanu/saglabāšanu

6. Citi jautājumi

Sapulces norises vieta - vecā pasta telpas Tūjas centrā pie veikala "Vērdiņš"
 
Šķiet, ka sapulce būs paplašinātā, it īpaši jautājumā par Tūjas mola nākotni!
Aicināti visi interesenti!
 

​Šogad, ātrāk, kā citus gadus, jau 2016.gada 07.februārī 12:00 biedrības Valde sasauc biedrības gada Pilnsapulci.

Dienas kārtībā:
1. Valdes atskaite par 2015.gadā paveikto.
2. Revidenta ziņojums.
3. Gada pārskata apstiprināšana.
4. Jaunu biedrības darbības mērķu un uzdevumu izvirzīšana.
5. Jautājums par Tūjas mola atjaunošanu/saglabāšanu

6. Citi jautājumi


Sapulces norises vieta - vecā pasta telpas Tūjas centrā pie veikala "Vērdiņš"Par biedrības "Tūjaskrasts" 

 

2015.gada 12.marts.
 
Biedrības valde aicina izvirzīt uzdevumus jaunajai, 2015.gada "Lielajai Talkai"!  Talka paredzēta 2015.gada 25.aprīlī. Šīs talkas vadmotīvs - "Vides labiekārtošanas pasākumi"!
 
 
 
Lielā Talka 2015.

                                                            

 
 
 

2015.gada 12.marts. / autortiesības nav aizsargātas - pārpublicēt drīkst /

2015.gada 11.marta Salacgrīvas novada domes ārkārtas atklātajā sēdē tika "apspriests" attīstības komitejas sagatavots dokuments - domes lēmums par domes prasībām saistībā ar "Rail Baltica". Sabiedrības pārstāvji, kas piedalījās atklātajā sēdē, ierosināja un pieprasīja, lai šajā "papīrā" tiktu pievienots punkts par sabiedriskās apspriešanas termiņu pagarināšanu, un nolēma, ka gaidīs atbildes no RB Latvija vienu mēnesi, un tad pusgadu sagatavos savus priekšlikumus. 
 
Attīstības komitejas sagatavotais domes sēdes protokols caurmērā nav slikts. Viss uzrakstīts apmēram kā tam vajadzētu būt. Arī novada domes priekšsēdētājs D. Straubergs korekti visu paskaidroja un izstāstīja, kā tam vajaga būt. 

Tagad rodas jautājums, kam un kāpēc ir interese radīt šādus "kaķim zem astes" dokumentus, ja mēs zinām, ka Latvijas Republikā ir likumi, tostarp likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" (likums, un nevis kaut kādi MK noteikumi), un šajos likumos ir noteikts, kam un kādā kārtībā un secībā ir jānotiekas! Nekad un neviena pašvaldība nevar ar savām vēstulēm mainīt vai apturēt Likuma darbību! Likums ir Likums!

Te arī ir vislielākā problēma, ka visas šīs pilnsabiedrības "RB Latvija" organizētās sabiedriskās apspriešanas ir par IETEKMI UZ VIDI, pamatojoties uz likumu "Par ietekmi uz vidi novērtējumu".     Citēsim likumu: Pirmā panta 1) ietekme uz vidi -- (ir) — paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta īstenošanas izraisītas tiešas vai netiešas pārmaiņas vidē, kuras ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viņa veselību un drošību, kā arī bioloģisko daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni, klimatu, ainavu, materiālās vērtības, kultūras un dabas mantojumu un visu minēto jomu mijiedarbību.
Vajadzētu beidzot saprast, ka te neviens nerunā par ekonomisko vidi, kurā dzīvojam! Te apspriež jautājumus par ietekmi uz biotopiem, dabu, ainavām, varbūt pat arī par cilvēku veselību, bet NEKĀDĀ GADĪJUMĀ TE NEVIENS NEINTERESĒJAS PAR PRIVĀTĪPAŠUMIEM, EKONOMIKU, REĢIONA SOCIĀLEKONOMISKO SITUĀCIJU UN NĀKOTNI! Sapulcēs "jūs runājiet "par māti", bet RB Latvija - "par meitu""!

No augstākminētā droši varam secināt un teikt, ka šī projekta realizācijā nesekos nekādas debates par Rail Baltica trases izvietojumu. Neviens neiedziļināsies, kuros pagastos cik zemnieku saimniecības un privātīpašumus skars šis projekts. Visu pamatos ar to, cik kur izdevīgāk "palaist" trasi, jo neizpostīs dzeguzes ligzdu un gliemeža taku! 

Te drīzāk ir jāseko līdzi notikumiem un jāskatās, lai nerodas jauni Ministru Kabineta noteikumi, kas sakarā ar nepieciešamību un "valstiskas nozīmes stratēģiju" nosaka nepieciešamo īpašumu nacionalizāciju. 

Varbūt tas ir skarbākais variants, kas varbūt arī nenotiks, bet ir vērts uzskaitīt citus iespējamos scenārijus, ko Rail Baltica varētu mēģināt izpildīt:
1) jūsu zemesgrāmatā ierakstīs apgrūtinājumu, un neko nekompensēs, uzliks servitūtu un liks ievērot Likumu "Aizsargjoslu likums";
2) jums kompensēs kadastra vērtību 30 metru koridoram caur jūsu zemi.

Un aizmirstiet iespēju, ka kāds visu jūsu sakarā ar Rail Baltica skarto īpašumu atpirks pa tirgus vērtību!

Šķiet, ka sabiedrības iespējas piedalīties procesā un mainīt notikumu gaitu sakarā ar Rail Baltica ir minimālas, tomēr atgādināsim šajā sēdē izskanējušo, bet lēmumā neiekļauto prasību par vienota koordinējošā orgāna izveidi.
Ierosinājumi:
1) izveidot Salacgrīvas "Rail Baltica" darba grupu, kuru tad vada J.Cīrulis kā domes deleģēta persona;
2) izveidot domes mājas lapā www.salacgrīva.lv foruma tipa lapu, kur katrs interesents var ievietot vai atrast informāciju par "Rail Baltica";
3) vismaz "cerību" līmenī atbalstīt domes ieceres par dažādu dokumentu rakstīšanu un iesniegšanu Satiksmes ministrijai un pilnsabiedrībai "RB Latvija" sakarā ar Rail Baltica.
 
 
 


2015.gada 6.marts.

Biedrības valde sasauc biedrus uz ikgadējo biedrības pilnsapulci 2015.gada 29.martā biedrības galvenajā mītnē "Krimalniekos". Sapulces sākums 12:00. Izvērtēsim 2014.gada sasniegumus un apstiprināsim gada pārskatu. Spriedīsim par veicamajiem darbiem jaunajā plānošanas periodā. Ierašanās obligāta.  2015.gada 2.marts.

Biedrības „Tūjaskrasts” viedoklis par „Rail Baltica”

 

Šī tēma vienu sabiedrības daļu skar ļoti tieši, citi savukārt vai nu sajūt kaut ko līdzīgu līdzjūtībai, vai arī ir vienkārši inerti. Taču visiem ir kopīgs tas, ka vienādi visi tiek vairāk vai mazāk maldināti par šo projektu.

 

Sekojot līdzi Latvijas sabiedrībā notiekošajam, redzam iedzīvotāju lielo aktivitāti novados, kurus skars „Rail Baltica”. Pirmdien, 2.martā, emociju vilnis sasniedza arī Salacgrīvas krastus. Šķiet, ka salīdzinoši mierīgi, jo nolija tikai dažas asaras, un runātājiem tika mēreni aplausi.

 

Un no uzzinātā skaidrs ir tas, ka asaras nelīdzēs... Bez mums jau ir izlemts viss, un viss sarunāts. „Sabiedrības interešu” vārdā ar buldozeru nobrauks pa dažiem biotopiem... Dažam mežu sadalīs, citam varbūt ganības vai tīrumu, bet skaidrs, ka Vidzemes piekrasti sagaida jauns „teritoriālais” dalījums: uz austrumiem vai uz rietumiem no „Rail Baltica” meridiāna.

 

Tagad arī 100% skaidrs, ka mazo lokālo staciju nebūs, un tuvās satiksmes vilcieni pa šīm sliedēm lauku bērnus uz Rīgas skolām nevizinās, lai arī „RB Latvija” pārstāvji mierina, ka „kaut kad tālā nākotnē un citā plānošanas periodā pašvaldības varēs atvērt savu vai Eiropas maciņu, un būvēt peronus kaut kur blakus”. Skaidrs, ka tad neviens nekādus šādus solījumus neatcerēsies, un pamatos visu ar „regulas neļauj”, „inženiertehniski neiespējami” utt.

 

Šķiet, tikai viens secinājums – novadiem nekāda labuma! Un kā paliek ar ekonomisko pusi? Vai vismaz kaut kas no šī miljarda paliks novados? Te ir pēdējais brīdis painteresēties un iejaukties, savādāk ari šo sadaļu „sakārtos” bez mums! Tāpēc gribas sākt uzdot jautājumus:

1)      Kas šo „Rail Baltica” fiziski būvēs, kas brauks ar buldozeru, un kas skrūvēs sliedes? Un vai atkal lielā peļņa aizripos uz Rīgu, un laucinieks-palīgstrādnieks saņems tikai „valsts noteikto minimumu”?

2)      No kurienes vedīs granīta šķembas, dolomītu un granti? Pāri visai Latvijai no radinieka karjera? Un kas sēdēs pie šo ļoti daudzo kravas auto un citas tehnikas stūres?

3)      Kur un kas ražos visus dzelzsbetona gulšņus, stabus, viaduktus un caurteku konstrukcijas? Vai pirksim tās Polijā, Vācijā, Turcijā un sildīsim ar šo projektu citas ekonomikas?

 

 

No secinātā izriet sekojošs priekšlikums:

1)      Ar vai bez speciāliem Ministru Kabineta Noteikumiem jānodrošina iespēju Šī Projekta realizācijā piedalīties vietējiem, tai skaitā arī mazajiem uzņēmējiem – jānosaka iepirkumu kārtība, dalāmība, piemēroti sliekšņi naudas izteiksmē, no kuriem nepieciešams organizēt iepirkumus, piemēram, lai neveidojas līdzīga situācija kā ar Rīgas Satiksmi, kad iztiek bez iepirkumu procedūrām. Nedrīkst pieļaut situāciju, kad izsludina vienu iepirkumu par pusotru miljardu, un to drīkst uzvarēt tikai viens, kurš „iepriekš kaut kādā laika periodā ir veicis līdzīgus darbus par līdzīgu pusotru miljardu”!

 

Un kontroli par šīm norisēm vajadzētu uzņemties ieinteresētajām pašvaldībām! Un varbūt kopā ar NVO!

 

Bez tā visa rodas vēl viens liels jautājums: kur tiks ņemta nauda gadījumā, ja projekta īstenotājs neiekļausies budžetā! No Latvijas Valsts? No Eiropas? No vēl kādiem investoriem? Jo šķiet, ka pašreiz minētais projekta budžets ir stipri par mazu!

 

Skaidrībai nepieciešams pārskatāms investīciju plāns līdz projekta nodošanai 2030.gadā! Ar šo „Rail Baltica” nodzīvosim ne tikai 2014 -2020 plānošanas periodu! Lielākā izdevumu daļa varētu iekrist nākamajā plānošanas periodā. Tad cik tieši Eiropas Komisija līdzfinansēs šajā un cik nākamajā periodā? Gribas pārliecību, ka Eiropas Komisijas un „RB Latvija” nākotnes plāni sakrīt! Arī par paredzamajām papildizmaksām!

 

Andris Strods

Biedrība „Tūjaskrasts”

 
 

2014.gada 15.aprīlis.

Pēc 10 dienām atkal talka:) 26.aprīlis, sestdiena!!!  Lielā talka 2014!!! Šogad prioritāte mums tuva - Baltijas jūra! Nez, ko domā tie, kas šīs prioritātes izvirza...  Bet tas lai paliek uz viņu sirdsapziņas!

Mēs, kā parasti, sakopsim gan jūrmalu, gan arī ciema ielas, un ceļus ap ciemu. Neko jaunu īsti nevar pasākt, jo visur atduramies, ka ir privātīpašumi, vai kādi dabas liegumi utt...

Tātad, kā parasti, satiekamies pie "Vērdiņa" 9:00!! Saskaitāmies, saņemam darba uzdevumus, un 3 stundas kārtīgi pastrādājam! Tālāk, kā parasti, saviesīgā daļa ar kūpinātām zivīm "Krimalnieku" kempingā - mūsu "bāzē"!

Līdzi jāņem vēlme strādāt, labs garastāvoklis, un prieks par pavasari!!! 

Tūjas  Lielās Talkas 2014 organizators - biedrības "Tūjaskrasts" valde
Jautājumi - Ingus t.294031192014.gada 3.marts.

Informējam ar projekta "CentralBalticCycling" kopsavilkuma video pieejamību http://www.youtube.com/watch?v=irf9wrVC_lA2014.gada 28.februāris.
 
Biedrības valde sasauc biedrus uz ikgadējo biedrības pilnsapulci 2014.gada 23.martā. biedrības galvenajā mītnē "Krimalniekos". sapulces sākums 14:00. Izvērtēsim 2013.gada sasniegumus un apstiprināsim gada pārskatu. Pārvēlēsim valdi. Spriedīsim par veicamajiem darbiem nākotnē. ierašanās obligāta.  


2013.gada 18.oktobris.
 
Saulkrastos "Minhauzena undā" VTA rīkoja noslēguma konferenci veloprojektam Central Baltic Cycling. No biedrības piedalījās Andris Strods. Vēl Salacgrīvu pārstāvēja Juris Zālītis un Dagnis Straubergs.
 
                                              
                                           
      


2013.gada 17.maijs.
 
 
IEPAZĪSTI VIDZEMI ŠĪS VASARAS SKAISTĀKAJĀ VELOBRAUCIENĀ!

 

Vidzemes Tūrisma asociācija aicina pievienoties šīs vasaras skaistākajam velobraucienam pa Vidzemi un patiesi iepriecināt sevi un tuvākos ar vēl vienu spilgti pavadītu dienu. Jau 25.maijā, plkst. 10.00 Rīgā, Mežaparka BMX trasē tiks dots starts četru posmu velomaratonam pa Vidzemes gleznaino piekrasti.

Dažādos datumos „CentralBalticCycling Vidzeme” velomaratons tā dalībniekus vedīs caur Carnikavu, Saulkrastiem, Tūju, Salacgrīvu, Ropažiem, Ikšķili, Ogri, Ķegumu, Bīriņu pili, Igates pili, Lielezeru un Limbažiem. Velomaratonu vadīs pasākumu vadītājs un žurnālists - Uģis Joksts. Velobrauciena laikā dalībnieki veiks vairāk kā 250 kilometru garu distanci, iepazīstot dabu un kultūru, baudot brīnišķīgas ainavas, piekrasti un apmeklējot interesantākos tūrisma objektus.

Velomaratons nav sacensības, tas ir aicinājums aktīvi atpūsties draugu, ģimenes un domubiedru lokā, pa ceļam iepazīstot interesantas vietas. Dalības maksa visos velomaratona posmos 7,00 Ls pieaugušajiem, Ls 10,00 ģimenēm ar bērniem līdz 12 gadu vecumam, bet vienas dienas braucieniem attiecīgi 2 Ls un 3 Ls. Dalības maksā iekļauta visu objektu apskate, ekskursijas, atpūtas pauzes ar uzkodām un droša brauciena norise.

Ikviens, kuram tuvi ir velo prieki, ir aicināts pievienoties velobraucienam, lai ar riteņbraucēja acīm ieraudzītu Latvijas skaistākās vietas! Pieteikšanās un plašāka informācija vietnē: www.vidzeme.com.

VelomaratonsCentralBalticCycling Vidzeme” tiek organizēts un finansēts Centrālbaltijas programmas INTERREG IV A programmas ietvaros. Projekta mērķis ir velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā.

 

Informāciju sagatavoja:

Anna Kupče,

projekta „Central Baltic Cycling” sabiedrisko attiecību speciāliste

Vidzemes tūrisma asociācija

Tālr. +371 29756327

E-pasts: info@vidzeme.com 

 
2013.gada 2.aprīlis.   
 
Biedrība "Tūjaskrasts" aicina uz ikgadējo talku visus Tūjas iedzīvotājus, kā arī visus savus draugus, partnerus un citus interesentus!!!
Lielā Talka šogad 27.aprīlī! Satiekamies, kā parasti, pie veikala "Vērdiņš" deviņos no rīta.
Šogad sakopsim ciema teritoriju kā jau katru gadu, bet papildus stādīsim jaunus kociņus, un pabeigsim labiekārtot bērnu rotaļu laukumu.
Kad būsim labi pastrādājuši, "Krimalniekos" dzersim tēju un mielosimies ar mūsu kūpinātām reņģēm!!!!
 
Uz satikšanos talkā!!!!
 
 
p.s. lai labāk rosinās domas par kopīgu darbu, ieliekam linku uz pagājušā gada talkas bildēm 
 
 
 
 
2013.gada 8.marts.
 
Biedrība "Tūjaskrasts" izsludina ikgadējo biedru kopsapulci.
Norises vieta biedrības galvenajā štābā "Krimalnieki-1", Tūjā, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, LV-4022.
 
 
 
2013.gada 7.marts.
 
Vidzemes tūrisma asociācijas biedru kopsapulce Limbažu novada Vidrižu pagasta Igates pilī. Biedrību "Tūjaskrasts" pārstāvēja Andris Strods. Kā viens no būtiskākajiem sapulces iemesliem bija asociācijas valdes vēlēšanas, kurās atkārtoti no Salacgrīvas novada VTA valdē tika ievēlēts Salacgrīvas TIC vadītājs Juris Zālītis.
 
 
 
 
2013.gada 5.marts.  
 
Salacgrīvas novada Kuivižu "Kapteiņu ostā" Vidzemes tūrisma asociācijas rīkotajā apmācību seminārā "Velotūrisma maršrutu veidošanas pieredze Latvijā" ar prezentāciju par biedrības darba pieredzi piedalījās biedrības "Tūjaskrasts" pārstāvis Andris Strods. 
 

 
 
 
 
 
 
 
2013.gada 21.februāris.
 
Skultes kultūras integrācijas centrā norisinājās biedrības "Jūrkante" konference "No idejas līdz projektam", kurā piedalījās arī biedrības "Tūjaskrasts" valdes priekšsēdētājs Kristaps Jankovičs un valdes loceklis Ingus Konstants.
Ar prezentāciju par Tūjaskrasta pieredzi uzstājās Andris Strods.
 
 
 
2012.gada 14.decembris.               
 
 
Lauku konsultāciju un izglītības centra Limbažu nodaļas rīkotajā informatīvajā seminārā Katvaru pagasta "Gundegās" ar lekciju piedalījās biedrības "Tūjaskrasts" pārstāvis Andris Strods.

Tēma Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings (finanšu resursu iespējas zivju baseinu izveidošanai un uzglabāšanai, mārketinga prasmes, akvakultūras produktu apstrāde, zivju kūpinātavu ierīkošana un kūpināšanas tehnoloģijas, mājražošana uc.).

 
 
 
 
2012.gada 17.oktobris.           
 
Beigusies vasaras darba sezona, un varam vairāk laika veltīt sabiedriskajiem pienākumiem. Biedrības pārstāvis Andris Strods piedalījās Vidzemes tūrisma asociācijas Bīriņos rīkotajā seminārā par Central Baltic cycling projekta norisi 2012.gada otrā pusē.
 
 
2012.gada 10.maijs.
 
Vidzemes tūrisma asociācijas rīkotajā Central Baltic cycling projekta darba sanāksmē Saulkrastos piedalījās arī jaunais biedrs "Tūjaskrasts", un biedrības biedrs Andris Strods iepazīstināja klātesošos sanāksmes dalībniekus ar biedrības "Tūjaskrasts" pieredzi velo maršrutu marķēšanas zīmju izgatavošanā un diskusijas par maršrutu marķēšanas kopēju vadlīniju nepieciešamību.
 
 
2012.gada 24.aprīlis.
 
Biedrība "Tūjaskrasts" tika uzņemta kā biedrs Vidzemes tūrisma asociācijā.
 
 
2012.gada 21.aprīlis.
 
Lielā talka 2012.
Šogad biedrība "Tūjaskrasts" uz lielo talku Tūjā sapulcināja 73 talciniekus.
Liels paldies:
  • Tūjas iedzīvotājiem!
  • Deju kolektīvam "Ulubele"!
  • Latvijas Volvo klubam!
  • Tūjas skolniekiem!
  • "Tūjaskrasta" biedriem un atbalstītājiem!

Paldies arī pašvaldībai par talkas organizēšanai sniegto visa veida atbalstu!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vairāk info šeit: 
 
 
 
2012.gada 23.marts.
 

"Tūjaskrasts" piedalīsies "Lielajā Talkā" šā gada 21.aprīlī!

 

Šodien Latvijas Universitātē notika Lielās talkas organizatoru sapulce, kur piedalījās biedrības pārstāvis A.Strods: - "Nestāstīšu jums par ūdeni, ar ko Lielā Talka pasniedz sevi savā publicitātē!  Būtiskākais ir tas, ka tūlīt atnāks 21.aprīlis, un mums atkal izdalīs dzeltenus maisus, un atkal varēsim savākt "sūdus" pa SAVU   Tūju :) ! Tas arī ir galvenais mērķis šim pasākumam. Ne no viena netiek prasīts, lai tas aprīļa sestdienā dodas darīt nezin kādus varoņdarbus! Būs gana labi, ja šajā rītā, stāvot laukumā pie "Vērdiņa", sapratīsim, kur katra rokas visvairāk noderēs kopējā darbā, un liksim tās vietā! Ceru, ka mūsu biedrības koordinējošās aktivitātes panāks to, ka katrs, kas "var un grib "sakopt mūsu ciemu, atradīs savām iespējām "viss-100-%-īgāko"" pielietojumu!
 
 

                                                                      

2012.gada 20.marts.
 
     Biedrība piedalās ESF līdzfinansētā apakšaktivitātē 1.5.2.2.2. "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana" projektu atlases 3. kārtā un iesniedza izvērtēšanai projektu "NVO un Ziemeļvidzemes attīstības plānošana, Rīgas plānošanas reģions"
Projekta iesnieguma numurs 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/138
 
 

2012.gada 20.februāris.                       

 

Biedrība ar 3 projektiem nolēmusi piedalīties rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumā „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”.

 

5.1. aktivitātē „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” piedalīsimies 1. rīcībā – "Teritorijas dzīves vides kvalitātes uzlabošana" ar projektu "Tūjas 20.gs. vēstures materiālu apkopošana, publiskošana un laika apstākļu novērošanas torņa rekonstrukcija".

Rīcības mērķis: Kvalitatīvas infrastruktūras pieejamības nodrošināšana ar zivjsaimniecību saistītajos ciematos. 

Plānotās darbības: kultūras objektu  rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošana.

 

5.2.aktivitātē „Ar zivjsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” piedalīsimies ar diviem projektiem, pa vienam katrā rīcībā.

2. rīcībā – "Ar zivjsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras attīstība" iesniedzām projektu "Saviļņojošā Tūja", kurā paredzēts uzstādīt Tūjas pludmalē peldošu pontonu piestātni iedzīvotāju un tūristu ērtībām. Šo projektu paredzēts ieviest sadarbībā ar biedrībām "Ainaži" un "Veczemju Tūrists", un Nodibinājumu Aktīvās atpūtas centrs Salacgrīvā. Atbalsta saņemšanas gadījumā novada uzņēmējiem tiks dota iespēja sniegt jaunus tūrisma pakalpojumus, izveidojot jaunus laivu jūras maršrutus pa visu Salacgrīvas novada piekrasti.

Rīcības mērķis: Ar zivjsaimniecību saistītās maza mēroga infrastruktūras sakārtošana, kas veicinātu tūrisma attīstību.

Plānotās darbības: Tūrisma pakalpojumu dažādošana saistībā ar zivjsaimniecību.

 

3. rīcībā – "Ar zivjsaimniecību un tūrismu saistīto pakalpojumu attīstība" iesniedzām vērtēšanai projektu "Tūja kūpina".   Tūjas ciema "Krimalnieku" atpūtas zonā uzstādīsim zivju kūpinātavu, kurā Tūjas viesi un iedzīvotāji varēs bez maksas atnākt un nokūpināt nomakšķerētās vai nopirktās zivis. Kūpinātava paredzēta ar diezgan sarežģītu konstrukciju, kādas Tūjā vēl nav. Šī konstrukcija nodrošina kūpināšanas procesu bez vēja ietekmes, tātad kūpināt varēs neskatoties uz laika apstākļiem ārā.

Rīcības mērķis:  ar zivjsaimniecību un tūrismu saistīto pakalpojumu dažādošana, kas veicinātu tūrisma attīstību.

Plānotās darbības: izveidot dažāda veida zivju tirdziņus un izklaides objektus, kur būtu iespējams piesaistīt tūristus. 
  

 
  
 
 
2012.gada 19.februāris.
 
19.februārī biedrības  sapulcē tika apstiprināts gada pārskats par 2011.gadu.
 

 
2012.gada 18.februāris.
 
Šajā dienā biedrība "Tūjaskrasts" pateica, ka Satversme nav jāgroza! 
 
 
 
 
 
 
2012.gada 31.janvāris.
 
 

Šā gada 19.februārī Tūjā, "Krimalniekos" tiek sasaukta biedrības "Tūjaskrasts" biedru gadskārtējā pilnsapulce.
Sapulces dienas kārtībā: 

1.      Sapulces vadītāja un sapulces protokolista ievēlēšana;

2.      Balsu skaitītāja apstiprināšana;

3.      Sapulces biedru pilnvarotās personas ievēlēšana, kurš būs tiesīgs parakstīt sapulces protokolu;

4.      Sapulces dienas kartības apstiprināšana;

5.      Biedrības gada pārskata apstiprināšana;

6.      Valdes atskaite  

Sapulces sākums paredzēts 12:00 (pēc biedru ierosinājuma var tikt koriģēts)Kristaps Jankovičs, b-as "Tūjaskrasts" valdes priekšsēdētājs

 
2012.gada 20.janvāris.
 

   Biedrības „Tūjaskrasts” pārstāvis A.Strods piedalījās pārrobežu programmas Estonia – Latvia – Russia Cross Border Cooperation Programme 2007-2013 rīkotajā projektu iesniedzēju informācijas seminārā.

   Interese par šo pārrobežu programmu biedrībai bija jau 2011.gadā, bet 1.uzsaukumā nepiedalījāmies, jo tas beidzās 2010.gada 29.novembrī, kad „Tūjaskrasts” bija tikai dibināts, bet nebija vēl reģistrēts LR Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā.

   Šajā 2. uzsaukumā plānojam sagatavot projekta pieteikumu kopā ar Salacgrīvas novada domi, un piedalīties Programmas I  prioritātē – „Sociālekonomiskās attīstības veicināšana” aktivitātē 1.1. „Sociālekonomiskās attīstības sekmēšana un uzņēmējdarbības un uzņēmumu dibināšanas veicināšana”, kas atbalsta sociālekonomisko, uzņēmējdarbības un biznesa attīstību.

   Programmas uzsaukuma 2.kārtu izsludināja 2012.gada 10.janvārī, un interesenti ir aicināti iesniegt projektu koncepcijas līdz 2012.gada 27.februārim.

   Vairāk informācijas par programmu lasiet http://www.estlatrus.eu/eng/programme/informacija_latviski/programma!
 

2012.gada 20.janvāris.                           

   Velomaršrutam Salacgrīva – Tūja piešķirts pirmais oficiālais numurs vietējo velomaršrutu reģistrā Latvijā : 101

Sākot no 2012.gada tiesības piešķirt numurus dažāda līmeņa velomaršrutiem visā Latvijā ir Vidzemes tūrisma asociācijai.
Mēs esam pirmie!!!!
 
 

Kā jau informējām, maršrutu biedrība „Tūjaskrasts” ierīkos no Tūjas līdz Vitrupei, bet tālāk no Vitrupes līdz Salacgrīvai maršruts būs mūsu partneru – Ziemeļvidzemes biosfēras atbalsta biedrības pārziņā.  Maršruti izstrādāti sadarbībā ar mērķi savienot Tūju ar Salacgrīvu velosipēdu satiksmei. Tāpēc arī numurs kopīgs!

2012.gada 17.janvāris.
 

   Vecpiebalgas novada Taurenē notika Vidzemes tūrisma asociācijas (VTA) padomes kopsēde, kurā piedalījās biedrības „Tūjaskrasts” pārstāvji I.Konstants un A.Strods. Mūsu biedrība vēl nav šīs asociācijas biedrs, un plānojam iestāties tuvākajā nākotnē, tomēr saņēmām uzaicinājumu piedalīties. Kopsēdes laikā asociācija sprieda par dalību dažādos projektos, par piedalīšanos izstādēs Balttour, Tourest un Vivatour, prezentēja ar TAVA kopīgi sagatavoto Vidzemes tūrisma karti 2012. Asociācijas priekšsēdētājs R.Sijāts informēja kopsapulci par Latvijas Tūrisma konsultatīvajā padomē izskatītajiem jautājumiem.

   Biedrības „Tūjaskrasts” pārstāvis A.Strods pastāstīja kopsapulcei par mūsu biedrības labo praksi sadarbībā ar VTA. Iesniedzām arī pieteikumu piešķirt numuru vietējā līmeņa velomaršrutam Salacgrīva – Tūja, ko ierīkosim pavasarī.

   Vairāk informācijas par šo kopsapulci lasiet šeit!
 

                                                   Foto: no Vidzemes tūrisma asociacija 
2012.gada 13.janvāris.
 

   Biedrības pārstāvji Kristaps Jankovičs, Ingus Konstants un Andris Strods piedalījās

Salacgrīvas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes Atskaišu – pārvēlēšanu konferencē. Pārstāvji iepazinās ar Salacgrīvas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja atskaiti par 2010-2011.gada darbības periodu un Jauniešu konsultatīvās padomes vadītāja Elvija Veides ziņojumu par sadarbību.

   Tika ievēlēta jauna konsultatīvā padome, un šoreiz tajā biedrību „Tūjaskrasts” pārstāvēs tās valdes priekšsēdētājs Kristaps Jankovičs.

   Vairāk informācijas par šo konferenci lasiet šeit!

 

2011.gada 28.decembrī.                                  

   Svarīgākais jaunums kā dāvana uz 2012. Jauno Gadu!!!

   Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā pārvalde ir izvērtējusi biedrības „Tūjaskrasts” projektu Jaunu pamatlīdzekļu iegāde un uzstādīšana gājēju un velosipēdistu dabas taku maršruta ar velosipēdu nomas punktiem iekārtošanai Tūjā un ciema apkārtnē un pieņēmusi lēmumu atbalstīt projektu un piešķirt līdzfinansējumu LVL 12395.83 apmērā. Kopējās projekta izmaksas paredzētas LVL 13927.90, no kurām biedrības pašas finansējums būs LVL 1532.07.

   Projektā paredzēts ierīkot trīs velosipēdu nomas punktus Tūjā un tās apkārtnē, kā arī ierīkot un nomarķēt velosipēdu maršrutu un dabas takas 40 km garumā.

   Vairāk informācijas par šo projektu lasiet šeit!

Nākotnes pilsētas spēle.
     22. un 23. novembrī biedrības pārstāvji Ingus Konstants un Andris Strods piedalījās situācijas analīzes un ideju radīšanas - Nākotnes pilsētas spēlē „Salacgrīvas novads - nākošie divdesmit". Nākotnes pilsētas spēli rīkoja LR Vides ministrijas un reģionālās attīstības ministrija Reģionālo forumu ietvaros sadarbībā ar Salacgrīvas novada pašvaldību, Britu padomi un biedrību ,,Zināšanu un inovācijas sabiedrība", un tā notika Ainažu kultūras namā.
     Kopumā pasākumā piedalījās 25 dalībnieki, kas bija sadalīti 6 komandās un divu dienu intensīvā radošā darbā izstrādāja katra komanda savu projektu. Mūsu pārstāvji aktīvi darbojās dažādās komandās, un deva savu ieguldījumu projektu tapšanā.
 
          
                                                                                 foto: Ilga Tiesnese                                                                            foto: Ilga Tiesnese
 
           
                                                                                foto: Ilga Tiesnese                                                                             foto: Ilga Tiesnese
 

 

Liepupes talka.
    
     Saņēmām uzaicinājumu un 20.novembrī piedalījāmies Liepupes biedrību talkā Liepupes pilskalnā. Mūsu biedrību pārstāvēja Rūta Kalniņa un Kristaps Jankovičs. Pēc čakla darba talcinieki varēja pasēdēt un parunāt par pagasta lietām pie Liepupes biedrību kopības ugunskura.
     Talkas organizators - Andris Zunde, Liepupes pagasta tautas nama vadītājs.
 
    
 
    
 
     
 
Biedru ārkārtas pilnsapulce.
 
Šā gada pēdējais nozīmīgākais biedrības pasākums bija biedru ārkārtas pilnsapulce, ko 18.novembrī sasauca biedrības valde.

Būtiskākie jautājumi, ko sapulce izskatīja, bija grozījumi biedrības statūtos un biedrības valdes sastāva maiņa.

Pēc pirmā gada darbiem (biedrība dibināta 2010.gada 21.novembrī) esam izvērtējuši savas iespējas, tāpēc nolēmām skaidrāk un precīzāk nodefinēt biedrības mērķus. Tāpat pagarinājām arī valdes un revidenta pilnvaru darbības laiku līdz 3 gadiem.

Izskatot jautājumu par biedrības izpildinstitūciju – valdi, sapulcē nolēma atsaukt no valdes locekļa amata Artūru Miezīti un apstiprināt biedrības valdi saskaņā ar pieņemtajiem statūtu grozījumiem uz trīs gadiem šādā sastāvā:

1. Kristaps Jankovičs, ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi;

2. Ingus Konstants, ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi;

3. Jānis Blūmiņš, ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi.

Tāpat sapulcē nolēma par valdes priekšsēdētāju ievēlēt Kristapu Jankoviču.

Nākamā biedrības pilnsapulce paredzēta 2012.gada sākumā, saskaņā ar statūtiem un likumu par biedrībām un nodibinājumiem, kad apstiprināsim biedrības 2011.gada pārskatu.

Sapulcē piedalījās 8 no 15 biedrības biedriem un sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem bija lemttiesīga.

 

Jaunie projekti.

                                       Logo

Biedrība 5.septembrī ar diviem projektiem pieteica sevi konkursam, kas notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai( ELFLA) pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 2.aktivitātes “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros. Attiecināmā vietējās attīstības stratēģijas rīcība: Dabas objektu ilgtspējīga attīstība, labiekārtošana un vides resursu saglabāšana.

Logo

Dabas takas.

Pilnais projekta nosaukums ir "Jaunu pamatlīdzekļu iegāde un uzstādīšana gājēju un velosipēdistu dabas taku maršruta ar velosipēdu nomas punktiem iekārtošanai Tūjā un ciema apkārtnē".
Projekta mērķis ir dabas objektu ilgtspējīga attīstība un labiekārtošana, izstrādājot un ar projekta ietvaros iegādātiem pamatlīdzekļiem iekārtojot dabas takas gājējiem un velosipēdistiem Tūjā un ciema apkārtnē. Taku maršrutu kopējais garums plānots 40 kilometri. Paredzēts ierīkot trīs velosipēdu nomas punktus tiem piemērotās vietās. Īstenojot projektu, šo taku ierīkošanas razultātā Tūjas ciema iedzīvotājiem, vasarniekiem un tūristiem būs pieejamas sakārtotas un labiekārtotas dabas takas ar iespējamu dažādu distanču garumu un sarežģītību, kas kopumā apvienos daudzus Tūjas tūrisma apskates un dabas objektus, kā arī apkārtnes skaistākās vietas. Dabas taku maršruts tiks izstrādāts tā, lai tam varētu pievienot citus marštutus, ja tādi tiks tagatnē vai nākotnē izstrādāti citur Salacgrīvas novadā, lai radītu iespēju izveidot visu novadu aptverošu dabas taku maršrutu sistēmu.
Tūjas ciemats atrodas skaistā vietā jūras krastā, administratīvi tā ir nomaļa vieta, kurā galvenās aktivitātes norisinās vasaras periodā. 21.gadsimta Eiropas centieni un darbības veidot sev „zaļu” dzīvesveidu ir iekustinājuši cilvēkos interesi par sev apkārt esošo vidi arī Tūjas ciemā, gan starp vietējiem iedzīvotājiem, gan vasarniekiem un ciemu apmeklējošiem tūristiem. Ļaudis ir sākuši interesēties par tādu aktīvo atpūtu pie dabas kā tūristu pārgājieni, nūjošana, velotūrisms utt. Vasarnieki un tūristi dodas pastaigās un veloizbraucienos pa Tūjas apkārtnes ceļiem, un ļoti bieži interesējas pie biedrības biedriem, kas ikdienā strādā vietējos tūrisma uzņēmumos, par iespējamiem maršrutiem un tūrisma objektiem. Daudziem līdzi ir savi velosipēdi, bet daudzi vēlas arī nomāt velosipēdus, un interesējas par nomas iespējām. Tas norāda uz nepieciešamību iekārtot kvalitatīvas dabas takas, arī aprīkotas ar velosipēdu nomas punktiem, kas kompleksā maršrutu sistēmā saistītu kopā dažādus dabas objektus Tūjā un tās apkārtnē, piemēram, Tūjas mols, Ķurmjrags, Zaķu dižakmens utt.
Dabas takas būs paredzētas gan gājējiem, gan velosipēdistiem, un visiem interesentiem paredzēts sniegt informāciju dažādos veidos par Salacgrīvas novadu kā „zaļu” un videi draudzīgu Latvijas novadu.
Velosipēdu nomas punktus plānojam ierīkot Krimalniekos, Jūrasdzeņos un Vecmuižā.
Paredzēta iespēja, ka iznomājot velosipēdu vienā nomas punktā, nodot to varēs citā, tādejādi aktivizējot tūristu darbības, un dodot iespēju tiem sākt pārbraucienu vienā punktā un beigt citā.
Nākotnē plānots sadarboties ar citiem līdzīgu pakalpojumu sniedzējiem, lai izveidotu savstarpēji saistītu velosipēdu nomas tīklu pa savienotām dabas takām visā Salacgrīvas novadā ar iespēju sākt ceļojumu vienā novada galā un beigt citā. Kā paredzamaissadarbības partneris ir Salacgrīvas biedrība „Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrība”, kas pašlaik ir iecerējusi
uzsākt projektu "Marķētas velo, gājēju takas izveide posmā Salacgrīva - Vitrupe un inventāra iegāde". Abu projektu īstenošanas gadījumā dabas takas savstarpēji savienosies, tādejādi radot lielu novada daļu aptverošu dabas taku un velo maršrutu sistēmu.
Projekta galvenais plānotais rezultāts ir „zaļas” un sakoptas vides idejas ieviešana ikdienā Tūjas ciemā un tā apkārtnē, dabas objektu ilgtspējīga attīstība un labiekārtošana, un vides resursu saglabāšana, "zaļā" dzīvesveida popularizēša un ciema dzīves kvalitātes uzlabošana, izveidojot jaunu pakalpojumu piedāvājumus vietējiem iedzīvotājiem, izveidojot jaunus tūrisma piedāvājumus, piesaistot plašāku tūristu loku, un paaugstinot tūrisma kvantitatīvos rādītājus.

Logo

Meteo tornis.

Kā otrs šajā kārtā sagatavots un iesniegts projekts"Tūjas 20.gs. vēstures materiālu apkopošana, publiskošana un laika apstākļu novērošanas torņa rekonstrukcija".