"Tūjaskrasts" 
 
par attīstību un līdzsvaru! 

Glābšanas stacija Tūjas pludmalē atpūtas zonā "Krimalnieki".

  

 
 
Igaunijas - Latvijas pārrobežu projekts Beach hopping, kas deva iespēju sakārtot pludmales Salacgrīvā un Tūjā.
Bez Salacgrīvas projektā piedalījās Jūrmalas, Saulkrastu, Carnikavas un 2 igauņu pašvaldības - Hēdemēste un Audri. Projekta īstenošanā kā vietējais koordinātors iesaistījās arī biedrība Tūjaskrasts. Atpūtas vietā "Krimalnieki" Tūjā izveidota glābšanas stacija ar glābēju dienestu, glābējiem iegādāta tehnika un inventārs.
 
 
Tagad darbībā.
Vasaras nāk un iet, un skaties, jau atkal jauna sezona klāt, un atkal saulainajās brīvdienās "Krimalnieku" pludmalē virs glābšanas stacijas plīvos attiecīgās krāsas karogs - glābšanas dienesta ziņojums par drošības līmeni peldvietā. Ceram, ka arī turpmāk glābējiem būs tikpat "maz" darba ar tiešajiem pienākumiem kā iepriekš.
 
2011.gada vasaras sezonā mūsu pludmalē savu darbību uzsāka glābšanas dienests. Biedrības biedri un citi ieinteresēti iedzīvotāji veica lielu darbu, lai sakārtotu Krimalnieku pludmali atbilstoši normatīvajām prasībām. Lai glābšanas stacija sekmīgi darbotos, atbildība ir dalīta - Aksels Roshofs nodrošina glābēju darba koordināciju un medicīniskās palīdzības pieejamību; Kristaps Jankovičs uzrauga patrulēšanas tehniku un risina pārējos tehniskos jautājumus. Dienesta rīcībā ir kuteris un kvadricikls. Glābēji ir profesionāļi, prot sniegt pirmo palīdzību un izvērtēt medicīniskās palīdzības nepieciešamību. Viņi strādāja 2 maiņās brīvdienās nedēļas nogalēs, un darbs tiek organizēts saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par brīvprātīgo darbu.
 
 
 

Glābēju rīcībā ir aprīkojums gan uz kāpurķēdēm,..

 

...gan arī pa jūru peldoša tehnika!

 

 

Projekta ietvaros iegādāts un uzstādīts arī sanitārais bloks -dušas un tualetes, pat speciāli aprīkota telpa personām ar īpašām vajadzībām. Atlicis tik vien kā "sunim asti pārkāpt" - jāsaskaņo un jāpieslēdz slēgta cikla bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Bez šīm iekārtām žēl, bet nedrīkstam izmantot pludmales apmeklētāju vajadzībām jaunos WC blokus! Tehnika stāv bez pielietojuma...

  

 

Projekts

Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas Jūras reģionā („Beach Hopping")

Igaunijas-Latvijas programmas 2007.-2013.gadam

pārrobežu sadarbības programma Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros.

Projekta iesniedzējs - Saulkrastu novada dome (Latvija)- projekta vadošais partneris.

Projekta partneri - Audru pašvaldības dome (Igaunija), Carnikavas novada dome (Latvija) , Hēdemēstes pašvaldības dome (Igaunija), Jūrmalas pilsētas dome (Latvija), Liepupes pagasta pašvaldība (Latvija), Salacgrīvas novada dome (Latvija).

Projekta mērķi - veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcīgai dzīvošanai un apmeklēšanai. Projekts paredz veikt aktivitātes, kas projektā iesaistīto pašvaldību peldvietas tuvinātu Zilā karoga statusam.

Projekta galvenās aktivitātes - Pludmales infrastruktūras uzlabošana (pludmales infrastruktūra gan mobilā, gan stacionārā glābšanas stacijas aprīkojums, tehniskie projekti un plāni); glābēju apmācības; pieredzes apmaiņas semināri; informācija par drošību pludmalē (plakāti, komiksi un informatīvie semināri skolās); sestdienas talka pludmalē; projekta tūrisma produkta izstrāde.

vairāk