"Tūjaskrasts" 
 
par attīstību un līdzsvaru! 
 
 
 

 

 

biedrība

"Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrība" 

 
 
 
Nodibinājums Aktīvās atpūtas centrs Salacgrīva 
 

 

Salacgrīvas novada dome.

Labi strādājoša pašvaldība vienmēr ir "vecākais brālis" mazajām biedrībām un nodibinājumiem. Salacgrīvas novadā sūdzēties nenākas!
  • Sadarbojamies Tūjas pludmales glābšanas stacijas apsaimniekošanā.
  • Uz autoceļiem VIA Baltica un P11 ar pašvaldības līdzfinansējumu uzstādītas ceļa zīmes ar norādēm uz Tūjas tūrisma vietām.
  • Apsaimniekojam Tūjas pludmali un esam ielu tirdzniecības organizātori Tūjas pludmalē.
  • Izvirzīts priekšlikums apspriešanai ar Salacgrīvas novada domi par atkritumu maisu un informācijas stendu izgatavošanu un izvietošanu noejās uz Tūjas publisko pludmali ar mērķi veicināt tūristus un atpūtniekus savākt pēc sevis savus atkritumus un nogādāt tos līdz publiskajām atkritumu tvertnēm.
 
 
 
 
 
 

biedrība

"Ainaži" 

 
"Veczemju tūrists" 
 
 

 

 

Liepupes pagasts.

 
 
 
 
 
 
 
 

Biedrība "Jūrkante"

Mūsu viedoklis - "Jūrkante" labi veic VRG funkcijas. Taisni jābrīnās, ka var vienam cilvēkam tik daudz darbus sadot, un kā tur var tikt galā! Tie, kam bijušas darīšanas, sapratīs, ko mēs domājam...
Pozitīvi ir tas, ka biedrība savu "krēslu" iekārtojusi Salacgrīvā. Tā līdzsvarotāk sadalās "spēki" bijušā rajona teritorijā.

Biedrības mērķi: Veicināt Ainažu, Salacgrīvas, Liepupes, Pāles, Viļķenes, Skultes pašvaldību teritoriju ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību; sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos, Salacgrīvas, Liepupes, Pāles, Viļķenes, Skultes pašvaldību teritorijās, ietverot formālu un neformālu vietējās attīstības grupu rašanos un attīstību, kā arī aktīvu sadarbību.

 

 

Lauku Atbalsta dienests.

Saņemot līdzfinansējumu laivu stacijas projektā, un realizēt projektu, varējām iepazīt šo dienestu. Līdz šim pieredze ir pozitīva. Projekta vērtēšanas laikā, saskarsmē ar dienesta darbiniekiem, viens otrs stereotips par vietējiem birokrātiem no negatīva nomainījās uz pozitīvo! Arī jaunā sadarbība pie nākamajiem projektiem ir veiksmīga!!!

"Krimalnieki"

kempings  Krimalnieki"

Biedrības pamata darbības vieta - lielākās aktivitātes notiek vai sākas šeit.

www.krimalnieki.lv 

 
 
 

 

 

 
 
 
"Jūrasdzeņi"

kempings

"Jūrasdzeņi"

Sāk iekļauties kopējā bildē! Gribētos, lai ciema aktīvākie iedzīvotāji sāktu redzēt jēgu iesaistīties biedrībā.