"Tūjaskrasts" 
 
par attīstību un līdzsvaru! 
Biedrība      Sadarbība      Salacgrīvas novada dome
Print this pageAdd to Favorite

Salacgrīvas novada dome.

 
 


 
 
 
 
 
 
    • Sadarbojamies Tūjas pludmales glābšanas stacijas apsaimniekošanā.
    • Uz autoceļiem VIA Baltica un P11 ar pašvaldības līdzfinansējumu uzstādītas ceļa zīmes ar norādēm uz Tūjas tūrisma vietām.
    • Apsaimniekojam Tūjas pludmali un esam ielu tirdzniecības organizātori Tūjas pludmalē.
    • Izvirzīts priekšlikums apspriešanai ar Salacgrīvas novada domi par atkritumu maisu un informācijas stendu izgatavošanu un izvietošanu noejās uz Tūjas publisko pludmali ar mērķi veicināt tūristus un atpūtniekus savākt pēc sevis savus atkritumus un nogādāt tos līdz publiskajām atkritumu tvertnēm.

 

+ turpināsim sadarboties arī turpmāk.