"Tūjaskrasts" 
 
par attīstību un līdzsvaru! 

Pašvaldība.

www.salacgriva.lv  
 
 
 

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts.

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts ir vienīgā šāda veida īpaši aizsargājamā dabas teritorija Latvijā. Tā ir plaša teritorija, kurā starptautiski nozīmīgas dabas un ainaviskās vērtības tiek saglabātas nodrošinot ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību.
 
 
 
 
 
 

Pilsēta, kurā nepiedzimst vējš.

Latvijas ziemeļos, vietā, kur krāšņākā Ziemeļvidzemes upe Salaca sasniedz Baltijas jūru, atrodas pilsēta, kuras nosaukums precīzi raksturo tās atrašanās vietu- Salacgrīva. Šī pilsēta ir pēdējā seno lībiešu apmešanās vieta Vidzemē. Kā miests Salacgrīva sāka attīstīties  1870.gadā, pateicoties piekrastes kuģniecībai. Pilsētas tiesības Salacgrīva ieguva 1928.gadā. 1998.gadā Salacgrīvas pilsēta apvienojās ar Salacas pagastu. Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju var lepoties ar krāšņiem un daudzveidīgiem dabas  apstākļiem, trim lašupēm, no kurām Salaca ir Eiropas nozīmes. Salacgrīvas zvejnieku parkā ik gadus jūlija otrajā sestdienā notiek visā Latvijā zināmie Jūras svētki. Zvejnieku parkā atrodas vieglatlētikas stadions, divi futbola laukumi, hokeja laukums un estrāde ar 3000 skatītāju vietām.

Vēsture ciparos

  • Jau 5-6. gs pie Salacas grīvas bija lībiešu apmetne Saletsa - lībiešu pils.
  • Līdz 13. gadsimta sākumam tagadējā Salacgrīvas novada vietā atradās līvu zeme Metsepole un Indriķa hronikā Saletsa pieminēta vieta, gar kuru virzījās krustnešu karagājieni uz igauņu Sakalas, Sontaganas un Ridalas zemēm.
  • 1207. gadā pēc Gaujas līvu zemju kristīšanas Salacas grīva nonāca Livonijas bīskapijas, vēlāk Rīgas arhibīskapijas "Līvu galā", kuras sastāvā tā bija līdz pat 1561. gadam.
  • 1216. gada pavasarī iebrucēji no Sāmsalas pa Salacas upi iebruka letu zemēs ap Burtnieku ezeru. Tā ir pirmā reize, kad Indriķa hronikas tekstā pieminēta Salacas upe.
  • 1226. gadā bīskaps Alberts lika celt pili Salacas upes stāvākajā ziemeļu krastā, apmēram puskilometru no upes grīvas, lai pārraudzītu pieeju Salacas ūdensceļam.
  • 1474. gadā Rīgas arhibīskaps Silvestrs Stodevešers sabiedrojās ar Zviedrijas karali pret Livonijas ordeni, tādēļ Salacgrīvā izcēlās zviedru desants un ieņema pili, tomēr Livonijas ordeņa karaspēks pili ieņema un paturēja savā kontrolē līdz 1485. gadam.
  • 1508. gadā pirmo reizi pieminēta Salacas baznīcas draudze.
  • 1561. gadā Salacgrīva nonāca Polijas-Lietuvas pārvaldītās Pārdaugavas hercogistes sastāvā.
  • 1633. gadā pēdējo reizi pieminēta Salacgrīvas pils kā nocietinājums, pēc tam tā tika nopostīta poļu-zviedru karos. Pēc tam Salacgrīva ietilpa Zviedru Vidzemes teritorijā, bet pēc tam, kad bija beidzies Lielais Ziemeļu karš, tā nonāca Krievijas impērijas Vidzemes guberņas sastāvā. Šajā laikā Salacgrīvā pamazām izzuda līvu valoda.
  • 1777. gadā tika uzcelta pirmā Salacgrīvas baznīca.
  • 1870. gadā tika atvērta pirmā tirgotava un ar piekrastes kuģniecības attīstību Rīgas līcī sākās Salacgrīvas miesta veidošanās. Salacas grīvā no laukakmeņiem izbūvēja molu un padziļināja upes gultni, kas ļāva ostā līdzšinējo liellaivu vietā iebraukt arī kuģiem. Salacgrīva kļuva par nozīmīgu Ziemeļvidzemes ražojumu - labības, linu, bet īpaši kokmateriālu - pārkraušanas vietu tālākai transportēšanai galvenokārt uz Rīgu un Pērnavu. Gada laikā ostā ienāca 150 - 200 buru kuģu. Tika ievests galvenokārt sāls zivju sālīšanai, akmeņogles un dzelzs izstrādājumi.
  • 1897. gadā Salacgrīvā bija 70 dzīvojamās mājas, 40 noliktavas un 400 iedzīvotāju, bet 1907. gadā 26 mūra mājas, 57 koka ēkas un 400 iedzīvotāju.
  • Pēc 1903. gada caur Salacgrīvas ostu krasi mazinājās preču plūsma, jo tika atklāta Ainažu osta, ko 1912. gadā ar iekšzemi savienoja Ainažu-Valkas-Alūksnes šaursliežu dzelzceļš. Šādos apstākļos par Salacgrīvas prioritāti kļuva tikai koku pludināšana pa Salacu un to transportēšana tālāk.
  • 1909. gadā Salacgrīvā pār Salacas upi tika uzbūvēts viens no pirmajiem dzelzbetona tiltiem Latvijā.
  • 1919. gada 26. maijā igauņu karaspēks padzina lieliniekus no Salacgrīvas.
  • 1921. gadā pēc H. Eidemaņa iniciatīvas tika nodibināta Salacgrīvas vidusskola.
  • 1928. gadā Salacgrīvai tika piešķirtas pilsētas tiesības, pateicoties luterāņu draudzes un ugunsdzēsēju dāmu komiteju aktīvai darbībai, pilsētā bieži notika dažādi kultūras pasākumi.
  • 1935. gadā Salacgrīvā bija 168 dzīvojamās ēkas, bet iedzīvotāju galvenā nodarbošanās bija zemkopība, koku pludināšana, tirdzniecība un zvejniecība.
  • 1940. gadā Salacgrīvā izveidoja zivju fabriku, kas sākotnēji bija plānota Ainažos, kā arī tika nodibināts zvejnieku artelis "Brīvais vilnis".
  • Pēc 2. Pasaules kara sakarā ar zivrūpniecības attīstību no jauna tika izbūvēta osta, uzcelti jauni dzīvojamie nami, auga pilsētas iedzīvotāju skaits.
  • 1960. gadā Salacgrīvu ar Rīgu savienoja jaunā, iztaisnotā Rīgas-Tallinas šoseja.
  • 1977. gadā Salacgrīvai tika pievienots bijušā zvejnieku kolhoza "Enkurs" centrs Kuiviži.
  • Pieaugot zvejnieku kolhozu turībai, arī pilsēta kļuva labiekārtotāka. Tās ziemeļu daļā tika izveidots Zvejnieku parks ar stadionu un brīvdabas estrādi, kur ik gadus jūlija sākumā notiek Zvejnieku svētki, no 2001.gada Jūras svētki.
  • 2004.gada 14.augustā notika pirmie pilsētas svētki.

Novada biedrības

Biedrības nosaukums reģistrācijas nr. Adrese kontakti pārstāvis
Ainažu brīvprātīgā ugunsdzēsēju biedrība 40008132166  Ainaži, Valdemāra iela 69, LV-4035   64043301 Gints Kopštāls
Dzintarlāse 40008101772  Mērnieki 3 - 9, Ainažu pagsts, LV4035  26183757  Maiga Sāre 
Fenikss - Jātnieku sporta klubs  40008131917  Salacgrīva, Pērnavas iela 15 - 43, Salacgrīva  22029250  Laura Tomsone 
Izglītības, kultūras un sporta biedrība Liepupe 4000818554  Tūja, Liedaga iela 8 - 13, Liepupes pag., LV-4023  26395930 biedriba.liepupe@gmail.com   Sanita Šlekone 
Jūrkante 44101032684 Ainaži, Parka iela 16, LV - 4035 

29197068 jurkante@inbox.lv

http://jurkante.lv/

Dzintra Eizenberga 
Mēs Korģenei 40008140708  Korģene, Lieplejas, Salacgrīvas pagasts, LV - 4054  26357086  Aivis Ķirsis 
Metsapoles Līvu kultūras centrs  40008093494  Liepupes pagasts, Zeltiņi, Salacgrīvas novads, LV-4023 

26532391

janisatis@gmail.com 

Jānis Atis 
Mežābele - Salacgrīvas lauku sieviešu biedrība 40008075747 Salacgrīva, Smilšu iela 15, LV - 4033 

26431634

ruta_birkenberga@inbox.lv 

Ruta Birkenberga 
Salacgrīvas novada pensionāru biedrība 40008104251  Salacgrīva, LV-4033  64071627 Aija Kirhenšteina 
Rīgas starprajonu zvejnieku kooperatīvā biedrība Salacgrīvā   Salacgrīva, Viļņu iela 1, LV - 4033  64071453  Veronika Būmane
Salacgrīvas Basketbola klubs 40008106356  Salacgrīva, Pērnavas iela 15-35, LV - 4033 

64041085

bksalacgriva@inbox.lv  

Inārs Veide
Foto biedrība Salacgrīva 40008125484  Salacgrīva, Ostas iela 3, LV - 4033 

26545574

ilga-tiesnese@navigator.lv  

Ilga Tiesnese 
Salacgrīvas novada tūrisma attīstības veicināšanas biedrība  40008144095 Salacgrīvas novads, Smilškalni, LV - 4033    Kalvis Kalniņš  
Sprints A  40008156179  Ainaži, Valdemāra iela 9a, LV - 4035    Gunta Bērziņa 
Svētciema attīstības biedrība  40008158574  Salacgrīvas novads, Svētciems, Rīgas iela 2a, LV-4033  28745886  Anda Zvejniece 
Saviesīgā biedrība "Svētupes Lauva"  40008151063  Salacgrīvas novads, Dižlauvas, LV - 4054 

29343799

laila.rozenberga@inbox.lv  

Laila Rozenberga
Tingeltangels  40008070881 Salacgrīva, Pērnavas iela 3, LV-4033    Juris Zālītis 
Ziemeļu šāvēji 40008135707 Ainažu pagasts, Salacgrīvas novads, Jaunkārkliņi, LV-4035 

 29567553

egils.vilde@gmail.com

Egils Vilde 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrība 40008141243   Salacgrīva, Pērnavas 15 - 78, LV- 4033  26113989  
Austrumu deju studija "Hasana" 40008122172  Salacgrīva, Pērnavas iela 15 - 75  29334980 Gundega Upīte 
Hokeja klubs "Salacgrīva"   40000808274  Salacgrīva, Sporta iela 6, LV - 4033   64041553 Uģis Jēgers 
Salacgrīvas Līnijdeju klubs  40008094659  Salacgrīvas novads, Smilškalni

26131387

dace91@gmail.com

Dace Kalniņa  
Makšķenieku klubs "Salackrasti"  40008070909 Salacgrīva, Vidzemes iela 7 - 41, LV - 4033 29472663   Oļegs Sumčenko
Kuivižu jahtklubs  40008141065 Salacgrīva, Pērnavas iela 49a, LV - 4033     
Sporta klubs "Salaca"  40008131762  Salacgrīva, Jūras iela 7, LV - 4033  29236350 Modris Volksons 
Sporta klubs "Veixmes"  40008145777  Salacgrīvas novads, Liepupes pag. Īves, LV-4022 http://veixmes.lv/ Aleksandrs Pavlovskis
Vecāki Ainažu jaunatnei 50008142611   Ainaži, Kr. Barona iela 7 k.-2-8, LV - 4035    
Lielsalaca 40008102180 Ainaži Zaļā iela 5, LV - 4035 29187920  
Mednieku kolektīvs Vāverītes" 40008015095 Ainaži, Brīvības iela 10, LV - 4035 64043227  
Biedrība "Sports Salacgrīvas novadam" 40008144343 Salacgrīva, Krasta iela 44-5, Lv - 4033 29235646 Mārcis Kalniņš
Biedrība Liepupes pagasta biedrība "Etnisko tradīciju kopa SKALE" 40008168553 Zaķi, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., LV-4022 26586974  
Biedrība "Tūjaskrasts" 40008170350 Krimalnieki 1, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., LV-4022 29403119 Ingus Konstants
Biedrība "Superaktīvs" 40008161343 Adināji, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., LV-4033 26179779 Ilze Kalniņa
 

Tūrisma objekti

Salacgrīvas novads atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā, kas ir nozīmīgs ne tikai Latvijas, bet arī visa Baltijas jūras baseina mērogā. 
Te atrodas Randu pļavas - lielākās piejūras pļavas Latvijā, kurās sastopams ap 600 sugu, kā arī tā ir starptautiski atzīta putnu migrācijas un ligzdošanas vieta.
Savukārt Rīgas jūras līča piekrastes daļa līdz 10 m dziļumam posmā Ainaži - Dzeņi apzināta kā viena no 62 Baltijas jūras bioloģiski daudzveidīgajām teritorijām.
Salacgrīvas bagātība ir jūrā ieplūstošā Salaca - viena no gleznainākajām un tīrākajām upēm, ko iecienījuši gan ūdenstūristi, gan makšķernieki. Dabas parks - Salacas upes ieleja ir valsts nozīmes aizsargājamais dabas liegums.
Ainažu - Valmieras šaursliežu dzelzceļa tilts.

Dabas liegums.

 
 

Vidzemes akmeņainā jūrmala.

Dabas liegums "Vidzemes akmeņainā jūrmala" atrodas Salacgrīvas novada teritorijā, un tā ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta sastāvdaļa, kas ietver 12 kilometrus garu jūras krasta posmu 3370 ha lielā platībā. Teritorijā sastopami reti vai aizsargājami biotopi, kuri tik pat kā nav atrodami ārpus tās. Piemēram, laukakmeņiem un oļiem klātās pludmales, smilšakmens atsegumi jūras krastā, priekškāpas, pelēkās kāpas un plavas.

Piekrastes zemūdens daļā un pludmalē izkaisītie laukakmeņi darbojas kā "bremzes". Spēcīgo vēju un vētru laikā tie mazina viļņu sparu un līdz ar to arī viļņu erodējošo ietekmi uz krastiem. Lieli laukakmeņu krāvumi klāj arī pludmales izvirzītākos posmus jeb zemesragus, pasargājot tos no izskalošanas. Dabas kompleksus veidojuši gan dabas procesi, gan gadsimtiem ilga cilvēka darbība un tiem ir liela dabas vērtība.

Akmeņainās jūrmalas teritorijā konstatētas gan tipiskas, gan retas un aizsargājamas jūras piekrastes sugas un biotopi - 31 reta un aizsargājama floras un faunas suga. Nedaudz pārveidotā piekrastes daba ir arī ievērojams tūrisma un atpūtas resurss.

"Vidzemes akmeņainā jūrmala" ir vienīgā vieta Baltijas jūrā, kur jūras krastā apskatāmi smilšakmens atsegumi. Tie veidojušies pirms 350-380 milijoniem gadu. Lielākie atsegumi redzami uz dienvidiem no Veczemjiem (līdz 4m augsti) un no Kāpniekiem līdz Siliņiem (5 m augsti).

Akmeņainā pludmale visa lieguma teritorijā ir 20-40 m plata. Pa lieguma ceļiem aizliegts braukt ar jebkādiem transporta līdzekļiem. Celt teltis un kurināt ugunskurus atļauts tikai norādītajās vietās.