"Tūjaskrasts" 
 
par attīstību un līdzsvaru! 

Laivu nomas stacija.

2012.gadā Tūjas "Krimalniekos" biedrība "Tūjaskrasts" atvēra laivu nomas staciju. Nomā ir pieejamas 3 "C" klases jūras laivas.

 

 

 

Ravel A10

Velosipēdu noma.

Paredzēts iekārtot 3 velo nomas punktus:
1) Krimalnieki
2) Jūrasdzeņi
3) Vecmuiža

 

Kempingi.

Tūjas atpūtas zonā "Krimalnieki" tiek sniegti visi servisi kemperiem, karavānām un telšniekiem.

Saudzē dabu!

Dabas takas.

3.projekta ietvaros  2012.gada sākumā Tūjas apkārtnē izveidojām un iekārtojām gājēju un velosipēdistu dabas taku maršrutu. 

 

Glābšanas stacija.

2008. gada 1.septembrī aizsākās Latvijas -Igaunijas pārrobežas projekts "Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas Jūras reģionā" („Beach Hopping”), kura laikā Saulkrastu novada dome sadarbībā ar Jūrmalas, Carnikavas, Salacgrīvas pašvaldībām no Latvijas un Audru un Hēdemēstes pašvaldībām no Igaunijas, kopīgi īsteno projektu "Beach Hopping" Baltijas jūras līča piekrastes sakopšanai, sakārtojot apkārtējo vidi un uzlabojot drošību pludmalēs. Projekts tiks īstenots par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, un tā kopējās izmaksas ir 1’913’989 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 85% apjomā (1’626’890,65 EUR).

 

Projekta mērķis veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcīgai dzīvošanai un apmeklēšanai. Projekts paredz veikt aktivitātes, kas projektā iesaistīto pašvaldību peldvietas tuvinātu Zilā karoga statusa iegūšanai.