"Tūjaskrasts" 
 
par attīstību un līdzsvaru! 
Biedrība      Sadarbība      b-a Jūrkante
Print this pageAdd to Favorite

Biedrība Jūrkante.

 
  • Biedrības mērķi

        Veicināt Ainažu, Salacgrīvas, Liepupes, Pāles, Viļķenes, Skultes pašvaldību teritoriju ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību;
         Sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos, Salacgrīvas, Liepupes, Pāles, Viļķenes, Skultes pašvaldību teritorijās, ietverot formālu un neformālu vietējās attīstības grupu rašanos un attīstību, kā arī aktīvu sadarbību.

  • Jaunākais jaunums Jūrkantē       šeit